Успостављање НДХ

Прогласи и говори

 

Млада, нова Независна држава Хрватска убрзано је успостављала „ред и поредак“ унутар својих граница.

На слици: Славко Кватерник, заповедник оружаних снага НДХ.

Фото: Архив Југославије, сигнатура АЈ-РЗ-I-150

Проглас Славка Кватерника хрватском народу

»Хрватски народе!

Божја провидност и воља нашег савезника те мукотрпна вишестољетна борба хрватског народа и велика пожртвовност нашег поглавника дра Анте Павелића, те усташког покрета у земљи и иноземству:

Одредили су да данас пред ускрснуће Божјег Сина ускрсне и наша Неза­висна Држава Хрватска.

Позивам све Хрвате у којем год мјесту они били, а нарочито све часнике, подчаснике и момчад цјелокупне оружане снаге и јавне сигурности, да држе највећи ред и да сви смјеста пријаве заповједништву оружане снаге у Загре­бу мјесто гдје се сада налазе, те да цијела оружана снага смјеста положи за­клетву верности Независној Држави Хрватској и њеном Поглавнику.

Цјелокупну власт и заповједништво цјелокупне оружане снаге преузео сам данас.

Опуномоћеник Поглавника.

Бог и Хрвати! За дом спремни!«

Усташки логори, Мирко Першен, стр.8

Проглас током којег је 10. травња (априла) у Загребу Славко Кватерник у име поглавника Анте Павелића прогласио преко радиостани­це Независну Државу Хрватску.

 

Проглас Анта Павелића хрватском народу

Поводом гласина, да би дне 28. о.мј. у Хрватској имали услиједити тобожњи прогони против једном дијелу пучанства одређујем, да ће сватко, тко такве гласове шири, бити стављен пред пријеки суд.

Подједно одређујем, да ће исто тако бити стављен пред пријеки суд сватко, тко би уопће било када извршио било какво насиље над животом или над имовином било кога држављанина или припадника Независне Државе Хрватске. Надаље одређујем, да су сви дужностници усташких организација и сви, заповједници и подзаповједници усташке војнице особно одговорни за сваки изгред, који би се у горе реченом смислу догодио те имаду све усташке организације и тијела усташке војнице у цијелој држави поучити, да им је дужност свим средствима спријечити било какав изгред у горњем смислу. Сваки члан усташке организације или војнице, који би се сам починио кривцем таквог кажњивог дјела, бити ће смјеста стријељан по усташком суду.

Исто тако сви органи јавне власти имаду будно бдити над тим, да се снагом закона спријечи било какав покушај насиља проти имовине или живота било кога држављанина или припадника Независне Државе Хрватске или страног поданика, био такав чин подузет са стране неодговорних елемената или службених особа.У сваком случају било каквог изгреда у том правцу, ако је потребно, имају се представници мјестних државних власти смјеста обратити на мене особно, брзогласно или брзојавно, на што ћу по потреби одредити им потпору војске или моје тјелесне бојне. Исто тако гдје би се год појавили на подручју Независне Државе Хрватске под оружјем било појединце било у групи тзв. четници или остатци србске војске или било какве особе, које немају овлаштења наступати у постројби било у грађанском било у усташком или војничком одијелу, дужне су све власти одмах, проти њим употријебити мрзло или вруће оружје средством оружништва, редовитих усташких постројба, а у крајњем случају затражити подпору хрватског државног домобранства. Будући Жидови шире лажне вијести у сврху узнемиривања пучанства те својим познатим спекулативним начинима сметају и отешћавају обскрбу пучанства, то се колективно сматрају за то одговорним, и према томе ће се проти њима поступати и спремати их поврх казненоправне одговорности у заточеничка збиралишта под ведрим небом.

Истодобно позивам све особе, које су се до успоставе Независне Државе Хрватске огрјешивале о хрватске народне пробитке било гласајући за нехрватске странке, било својим присуством у нехрватским и протухрватским друштвима, било својим судјеловањем у корупцији, или да су се обогаћивали интервенционистичким пословима, једном ријечју све особе, чија је прошлост нехрватска, протухрватска или друштвено нечасна, а које су се покушале гурати или су се чак угурале у државне службе, у усташке организације или у постројбе усташке војнице, или чак у Хрватско домобранство, да се у року од осам дана саме повуку и одстране, јер ће иначе након изминућа тога рока бити присилно и на болан начин одстрањене те подвргнуте одговарајућем поступку.

Напокон позивам све и свакога, да се окани било какове интервенције код било које државне или сличне власти у особним; као и у материјалним предметима, јер ће се свака интервенција сматрати саботажом и поступати ће се по прописима пријекога суда. Тко се сматра да је било повријеђен закон или његов пробитак, може то увијек писмено пријавити било надлежној власти било предсједничтву владе, и то без икакове пристојбе.

Дано у Загребу, дне 26. липња 1941.
ПОГЛАВНИК НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ
Др Анте Павелић в. р

Концентрациони логор Јасеновац, Антун Милетић, књига I, стр 46-47

Говор жупника Анте Могуша

Удбински жупник Мате Могуша 13. липња 1941. године одржао је у Удбини овакав говор:

»Досад смо за католичку вјеру радили молитвеником и крстом, а сада је дошло вријеме да радимо пушком и револвером. Иселит ћемо и истријебит ћемо српски народ у Хрватској, и бит ћу сретан кад будем могао дијелити српску земљу Хрватима. Усташе ће се немилосрдно борити и истријебити све оне који не буду вјерни НДХ и њеном Поглавнику и ствараоцу Анти Павелићу. Погле­дај, народе, оних 16 храбрих усташа, који имају 16.000 метака и који ће поби­ти 16.000 Срба, послије чега ћемо дијелити Мутиличко и Крбавско поље.«

Мирко Першен, Усташки логори, стр.21

Изјава др Владка Мачека након проглашења НДХ

 »Хрватски народе! Пуковник Славко Кватерник, вођа националистичког покрета у земљи, прогласио је данас слободну и независну државу на ције­лом хисторијском и етнографском подручју Хрватске, те је преузео власт. Позивам сав хрватски народ да се новој власти покорава и позивам све при­сташе ХСС-а који су на управним положајима, све котарске одборнике, оп­ћинске начелнике и одборнике итд. да искрено сурађују с новом владом.«

Мирко Першен, Усташки логори, стр.8

 

Говор др Младена Лорковића

Др. Младен Лорковић држи у Доњем Михољцу 27. српња 1941. године говор у коме, између осталог, наглашава:
»Ви знате да усташки покрет надаље чврстом руком рјешава спрско пита­ње у Хрватској…
Ми кажемо свима, да је дужност хрватске владе, да се побринемо, да Хрватска припадне Хрватима, те да се заувијек оствари идеал – Хрватска Хрватима.
Наша је дужност да се побринемо, да они елементи, који су највише при­донијели томе да је год. 1918. Хрватска подпала под србијанску власт, да се ти елементи једном за увијек у Хрватској онемогуће, односно из Хрватске одстране. Наша је дужност, да то учинимо и ми ћемо то провести. Ми ћемо то до краја провести, и то без обзира на то што се с оне стране Саве и Дрине по­чиње говорити о човјечности и човјечанским осјећајима. Хрватска државна влада под водством нашег дичног Поглавника узела је у руке рјешавање тог питања и она ће га до краја ријешити.
Једнако је тако хрватска влада узела у руке рјешавање и жидовског пита­ња. Ви знате што је жидовство за нас значило. Ви знате да је то жидовство хр­ватски народ искориштавало на најбезочнији начин. И не само то, него је то жи­довство било увијек пријатељ и слуга свих непријатеља хрватског народа …
Хрватски се народ мора очистити од свих елемената, који су за тај народ несрећа, који су томе народу туђи и страни, који у том народу растварају његове здраве снаге, који су тај народ кроз десетљећа и стољећа гурали из једног зла у друго. То су наши Срби и наши Жидови.«

Мирко Першен, Усташки логори, стр.19-20

Говор др Милована Занића

Др. Милован Занић, предсједник законода­вног повјеренства при поглавнику, на политичком збору у Дарувару је рекао:

»Дошли су у ове крајеве кад је за турских ратова изгинуло много наших људи. Дошли су овамо и раширили се попут јежа и почели угрожавати и скоро нас угрозили. То су Срби. Из свега овога што се догодило, знамо да они нама ни­када неће добро жељети, нити о нама добро мислити. Ми усташе знадемо, да док се то питање Срба не ријеши, да ће ова наша држава бити узнемиравана.
Поручујемо свима, који мисле, да се могу вратити стара времена ово: Ми смо Усташе увијек говорили, да ће падати главе оних, који нам сметају, јер сада правимо повијест за стољећа и стољећа. То поручујемо свима отворе­но, свима онима, који мисле, да се може старо вратити.«

Мирко Першен, Усташки логори, стр.20

Изјава проф. Александар Сајца

Проф. Александар Сеитз, главни тајник у предсједништву владе, је у Дугом Селу јавно изјавио:

»Не страхујте: не ће се вратити више никада ни Срби, ни Жидови, а ни они који би њима служили. Срба и Жидова нити може бити, нити ће их бити, јер зато јамчи хрватска војска и хрватске усташе.«

Мирко Першен, Усташки логори, стр. 20

Законске одредбе

Изванредна законска одредба

Поводом гласина, да би дне 28. о.мј. у Хрватској имали услиједити тобожњи прогони против једном дијелу пучанства одређујем, да ће сватко, тко такве гласове шири, бити стављен пред пријеки суд.

О одбрани народа и државе

Тко било на који начин повриједи или је провриједио част и животне инте­ресе хрватског народа или на било који начин угрози опстанак Независне Др­жаве Хрватске или државне власти, па макар дјело остало и само у покушају, чини се кривцем злочинства велеиздаје..

О дужности пријаве Србијанаца

Позивају се сви Србијанци, који бораве на територију Независне Државе Хрватске, да се у року од 10 дана рачунајући од дана проглашења ове наредбе пријаве опћинском, односно градском поглаварству свог боравишта, а у граду Загребу редарственом равнатељству.

О Усташкој надзорној служби

 ,,Усташкој надзорној служби“ је задаћа и дужност спречавати и онемогућавати сваки рад, који би угрожавао слободу и самосталност Незавнисне Државе Хрватске, мир, спокојност и сигурност хрватског народа и тековине ослободилачке борбе Хрватског усташког поврејта.

O пријеком суду

Пред пријеки суд односно покретни пријеки суд1 бит ће стављен и онај који писањем, тискањем, издавањем или ширењем књига, новина, прогласа, летака или слика или на било који други начин врши промичбу или иде за тим, да створи увјерење или расположење код других, да се неки дио Независне Државе Хрватске одцијепи из цјелине (…)

О расној припадности

Аријског подријетла је особа, која потјече од
предака који су припадници еуропске расне
заједнице или који потјечу од потомака
те заједнице изван Еуропе.

Наредбе, дописи, упутства…

Упуте о вјерским прелазима

Молимо преузвишени Ординаријат, да би у повјерљивој форми обавијестио све жупске уреде у погледу примања православних у католичку цркву. Православнима се неће у никојем случају допустити да прелазе у гркокатоличку цркву.

Тајна упутства о расељавању и конфискацији

Уред за изсељавање оснива свака котарска област у свом сједишту односно у мјесту изван сједишта у колико је то згодније ради испуњења задатка (…)

О отпремању на збиралишта

Позива се наслов, да одмах изда шодну одредбу подручному Редарственом равнатељству (…)  да се најжурније изврши притварање свих Жидова и Срба-православаца, који су било познати већ као комунисти, било пак да су и мало сумњиви, да су склони томе покрету.

О регистрирању Срба

Наслов се позива, да према узорцима приложених тисканица изда сходну одредбу Редарственом Равнатељству (…), да свако на своме подручју т.ј. сједишту редарства, Котарске области (град. мјесто), проведе у року од 15 дана регистрирање свих Срба, као и оних, који су били када православне вјере.

 

O ношењу беле траке

„Смјеста обавијестите све православце Ваше опћине преко сеоских кнезова, да несмију изићи из свог села без бијеле траке на лијевој руци на којој мора бити латиницом написано ПРАВОСЛАВАЦ. Тко се огријеши о наредби бити ће ухапшен и најстрожије кажњен.“

 Антун Милетић, Концентрациони логор Јасеновац, књига I, страна 57,  (Архив VII, а НДХ, к. 313, рег. бр. 55/1)

 

 

Писма Богдана  Рашковића

Извештај ђенералу Недићу

Предмет: Спасавање Срба из Независне Државе Хрватоке и пре- сељење српоких породица са територије бивше Словеначке, окупиране од италијанских војних власти.

 

Писмо ђенералу Недићу

„Срби у НДХ се убијају, кољу, муче и прогањају начином, који није познавала до сада историја ни нашег ни других народа. Према исказима немачких упућених кругова, као најмеродавнијих, убијено је од априла до данас до 300.000 Срба у НДХ а око 50.000 налази се у разним познатим логорима и затворима… „

Логор Госпић

Исказ Анке Буторац

Извод из извештаја Анке Буторац после бекства из логора Даница, о њеном боравку децембра 1941. у концентрационом логору Госпић.

… .„Петнајстог српња су одвели 6 Жидовки, двије православке у Госпић, а затим на Јадовно (Велебит), а 20-г истог су допраћене нове четири Жидовке у Лепоглаву, и то две симип. две послодавке и опасниф противници, па и ако смо остале скоро сасме партијке нисмо могле у онаком саставу радити (барем привремено). Двадесет и осмога истог мј. нас шест стари и сви другови, (осим петорице) смо отпраћени у Госпић. До Згб. слободни, од Згб. сви везани до Госпића. Тамо смо стигли по великој киши и тако мокри и остали на аутском дворишту, у којем је већ било око 3000 хиљаде радника, сељака и грађана. Сутрадан смо ми жене би[ле] смјестиле, по налогу управника у ћелију, без зрака, воде, захода, а да о храни и не говорим. Другови су остали на дворишту. Исту ноћ су убили једног жељезничара на дворишту очито да изазову наше другове, али нису успјели. Други дан по доласку су одмах Мартина Франекића и још десеторицу другова отпремили на Јадовно. Кроз пар дана су и другови би[ли] већ у реду за одлазак, но међутим су их задржали и смјестили у собе. Морал је код свих био на одговарајућој висини и нисмо се дали изазивати тима пијаним од крви бандитима упркос препадима у два три сата ноћу по собама (особито код жена).

На примјер: Русија је пала, нек Вас Стаљин сад дође ослободити. Оно што би Ви направили од нас то ћемо ми од Вас. Убили смо Вам вођу Закулу, до сутра морате научити Руски с оном Рускињом (шпијункам) иначе ћемо Вас све објесити итд.

То је говорио Рубинић и остала разбојничка банда, која га је пратила по ћелијама и дворишту присиљавајући људе да вичу живио Павелић… (Рубинић је био шеф усташког редарства у Госпићу). А Јурица Фрковић је рекао другу Франекићу: ,,Сад је револуција нема пуштања или ћемо ми Вас или ћете Ви нас.“ Дакле од Лепоглаве на овамо престао је сваки заједнички и масовни рад (осим појединачног) и читања оно књига што смо са собом поњели.

Након три тједна смо сви били побрани из зграде казнионе и аутом пребачени на колодвор у марвинске вагоне. Ту смо чекали од 7 ујутро до 11 сати доподне. Ту је дошао друг Милан Мухар и рекао ми да бјежим. Ја сам се савјетовала са осталим друговима-цама. Другови су одговорили: „Ако може ићи више или сви добро, ако не и Ти не иди.“ Другови су га сматрали не озбиљним и авантуристом, а ја сам се покорила већини, али сам стално бранила друга Милана и рекла сам друговима–цама да ми је жао што нисам побегла са дрг. Миланом. Другови су говорили ако би ја отишла да би стим отежала њима положај, а Милан није имао при руци никог од другова. Другови ми нису рекли о ослобођеном терену, а што је друг Милан њима рекао. О том сам сазнала на слободи. Ја сам погрешила што нисам питала да ли је то наређење или његова лична иницијатива. Ту се осјећам кривом и ако тад нисам знала да је друг имао задатак да нас ослободи. И остала сам и ако против своје воље.

Путовали смо од Госпића до Јаске пуних 38 сати у затвореним вагонима. Кад смо стигли у Јаску (Јастребарско, АМ) било нас је 1.700 католика, Жидова и православаца. ..“

Извор: Антун Милетић, Концентрациони логор Јасеновац, књига I, стр. 63-64(?) (Архив VII, а. НОП-а, микротека, ЦК КПХ, р. 11, с. 88—98).

Извештај карабињера

ТЕРИТОРИЈАЛНА ЛЕГИЈА КР. КАРАБИЊЕРА У АНКОНИ

— ЧЕТА ЗАДАР
Н 1/53 прот. Пов.Предмет: Вести с оне стране границе Задар, 28. јула 1941 — XИX
КР. ГУВЕРНАТОРУ ДАЛМАЦИЈЕ — Кабинет ЗАДАР

Према обавјештењима датим карабињерима у Кистању од веродостојних лица, репресалије против православних Срба изгледа да су постале још крвавије након одласка талијанских трупа из Грачаца.

По прилици 200 метара од куће неког Марчетић Ђорђа, трговца, постоји рупа у којој изгледа да су лешеви мушке и женске* дјеце, неколико десетина метара даље извирују ноге и руке закопаних лешева.

Увијек према обавјештењима, дана 16. о. м. усташе-Муслимани изгледа да су запалили село Граб у опћини Грачац и бодежом убили двије жене на улици.

Дана 21. о. м. изгледа-да су усташе у Грачацу убили банковног директора Милана Спирановића одрубивши му главу и бацивши је кроз прозор.

Дознаје се из веродостојног извора да је у Смиљану код Госпића подигнут концентрациони логор гдје се налази око 5000 православних Срба.

Тврди се да су услови живота тако рђави да несумљиво проузрокују полагано смрт онима који се ту налазе.

(М. П.)

Капетан, Командант чете

Умберто Буонасист, с. р.

Антун Милетић, Концентрациони логор Јасеновац, књига I, стр. 65-66

Зборник докумената и података о НОР-у Југословенских народа, Том V, књ. 1, док. 230.

Транспорт Јевреја

ЈУГОСЛАВЕНСКЕ ДРЖАВНЕ ЖЕЉЕЗНИЦЕ ХРВАТСКЕ

ЦИВИЛНИ ПРЕВОЗНИ РЕГИСТАР

Признанице предаје бр. 142 састављена 28. VII 1941.

Жидова упућених на присилни рад, на рачун пов. бр. 45/41.

Од Сиска до Госпића преко Загреб — Оштарије.

Количина: 29 отправља се са путничким возом бр. 1 2 . .

Антун Милетић, Концентрациони логор Јасеновац, књига I, стр. 66, Нерегистрована копија оригинала.1 Изостављене непопуњене рубрике формулара

Допис о упућивању Срба

Број 265 1941.

РЕДАРСТВЕНОМ РАВНАТЕЉСТВУ

На руке Равнатеља г. Рубинића

ГОСПИЋ

Упућују Вам се доле наведени Жидови и Срби-комунисти у концентрациони логор, а спровађа их Усташки доводник Љубомир Цорко са десеторицом Усташа.

Умољавате се, да нам на копији потврдите примитак припосланих Жидова и Срба-комуниста.

ЖИДОВИ

Стеинер Андро Самуела

Сотингер Мориц Игнаца

Маестро Давид Мојсије

Леви Саламон Леонов

Барух Салом Јожефа

Леви Рафаел Задиков

Мошко Салом Абрахама

Папо Самуел Сантин

Стеинлауф Израел Хаимов

Леви Абрахам Мај еро в

Монти ј ас Мошо Хаимов

Монтијас Саломон Аврамов

Монти ј ас Јожеф Аврамов

Саломон Леви Хаимов

Атијас Давид Аврамов

Алтарац Изак Садиков

Леви Алберт Леонов

Атијас Самуел Јожефа

Розенраух Адолф Михајла

Хаим Нахмијас Јожефов

Елиас Изидор Абрахама

Леви Михаел Мојсије

Монтијас Давид Аврама

Алтарац Изак Самуела

Атијас Симун Исаков

Садик Леви — Тодороса

Монтијас Самуел Хаимов

Полак Павао Прање

Алтарац Саламон Калмој

Теодор Wеисс Конаса

Сарафић Јожеф Изидор

СРБИ-КОМУНИСТИ

Љубанић Стево

Стајић Богдан

Сево Лазо

Морача Душан

Билбија Љубо

Кошчица Јово

Ђукић Максим

ЗА ДОМ СПРЕМНИ!

По на налогу Равнатељ тајник:

АНТУН РЕБАЦ

Антун Милетић, Концентрациони логор Јасеновац, књига И, стр.61-62. (?)

Архив ВИИ НДХ, к. 167, рег. бр. 7/1.