Извештај Земаљске комисије Хрватске

На слици: Остаци Логору III Циглана, снимљени у мају 1945.
Фото: Архив Југославије, инв. бр. 10365

Извештај Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача

Апстракт: У Јајцу, на Другом засједању Антифашистичког вијећа народног ослобођења Југославије, 30. новембра 1943. године, донесена је Одлука о образовању Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача.

На чело Државне комисије постављен је др Душан Недељковић, филозоф, писац, учесник Народноослободилачке борбе, предратни ванредни професор на Филозофском факултету у Скопљу. Основни задатак Државне комисије било је прикупљање доказног материјала о злочинима окупатора и припадника домаћих државних, полицијских, војних и паравојних формација, у сврху покретања редовне истраге, лишавања слободе, екстрадиције, те подизања оптужнице и суђења. Државна комисија такође је била дужна водити евиденцију о ратним злочинцима и обавјештавати југословенску јавност о својим општим налазима. Приликом укидања овог органа, 12. априла 1948. године, предсједник Државне комисије поднио је Народној скупштини ФНРЈ завршни извјештај, који се у оригиналу чува у фонду Државне комисије у Архиву Југославије у Београду. Овом приликом објављујемо његов транскрипт.

Владан Вуклиш / Архив Републике Српске;
UDK 341.322.5:343.819.5
DOI 10.7251/TOP 2016164В
COBISS.RS-ID 6057240

На овом линку можете преузети цео извештај односно транскрипт извештаја Државне комисије.