Teror u vreme Kozaračke ofanzive

Teror u vreme Kozaračke ofanzive

Teror nad srpskim pravoslavnim stanovništvom dostigao je kulminaciju napadom udruženih njemačkih, domobranskih, ustaških i četničkih snaga na Kozaru i okolna sela koja su oslobodili partizani. Tijekom ofenzive cijeli je kraj osvojen, spaljen i uništen. Mnoštvo civilnog, pravoslavnog stanovništva, uglavnom žena, djece i staraca našlo se u zbjegovima (oko 68 000). Transportirani su u KL Jasenovac, odnosno Staru Gradišku. Dio stanovništva preko Jasenovca upućivanje u Slavoniju, Đakovački kraj, Moslavinu i Bilogoru. Dio je ostao u logom, gdje je većina ubrzo likvidirana, a za rad sposobni muškarci i žene izdvojeni su i odvedeni na prisilni rad u Njemačku. U logom je ostao veliki broj djece, od dojenčadi do četmaestogodišnjaka.

Nataša Mataušić, Jasenovac fotomonografija, str. 111