Deca u logoru Jasenovac 1942.

Deca u logoru Jasenovac 1942. (kraće)

Djeca su mnogo umirala od šoka, užasa i straha, kako su to same ustaše pričale.

Koncem 1941. i u prvoj polovini 1942. godine masovno su ubijali djecu u samom logorui vozili
ih u ciglanu, na ciglarskim vagonima, u peć za spaljivanje (Ringofen). Mnogi su vidjeli poluživu
djecu, kako su očajno zijevala s izbezumljenim licima.
Djeca su bila različite dobi, od dojenčadi do 12-14 godina. Većim dijelom su to bila jevrejska
djeca.

dr Nikola N., Jasenovački logor smrti, str.41 – 46