Saslušanje komandanta logora Stara Gradiška

IZVOD IZ SASLUŠANJA ANTE VRBANA, JEDNOG OD
KOMANDANATA KONCENTRACIONOG LOGORA STARA GRADIŠKA

Pitanje: U kojem masovnom ubijanju ste još učestvovali?
Odgovor: Učestvovao sam u masovnom ubijanju u Staroj Gradiški,
ne znam točno kojeg mjeseca, u zimi, u siječnju ili početkom veljaće 1942. godine. Pobijeno je
150, a možda i više Ciganki i Cigana.
P.: Kako ste vršili ubijanje Cigana?
O: U ležećem stavu. Odvodili su ih do iskopane grabe i tamo ith ubijali željeznim polugama,
šipkama. Bilo je mnogo prisutnih, a medu njima Luburić i Brkljačić.
P.: Je li to pop Brkljačić koji je bio tamo?
O.: On nije bio svršeni pop. Mislim da je bio student bogoslovije.
P: Sto ste vi bili u logoru Stara Gradiška?
O.: Postao sam član uprave i član komisije za primanje i otpremanje u logor.
P.: U čemu se sastojala vaša dužnost?
O.: Moja dužnost sastojala se, prvo, u tome da primam u logo i odredujem sposobne za rad na
razne ekonomije, a nesposobne za rad
u Jasenovac na likvidaciju.

P.: Dakle, čim ste vi nekoga proglasili nesposobnim za rad, on je time bio osuden na smrt?
O: Jest
P:Jeste li bili svijesni da time što proglašavate nekoga nesposobnim za rad, da ga time šaljete u
smrt?
O.: Jesam, bio sam svijestan da svaki takav ide u smrt.
P.: Jeste li u isto vrijeme otpremali ljude na rad u Njemačku?
O: Jest.
P.: Koliko?
O.: Po mojem shvaćanju oko 10.000
P: Je li tu bilo i žena?
O: Bilo je i žena i djece, najprije su odlazile čitave familije.
P.: U Njemačku?
O.: Jest. Poslije toga slalo se samo sposobne muškarce i tene.
P: Sto je bilo ako su te žene imale djecu?
O Oduzimala su se djeca.
P: Sto ste radili s tom djecom?
O: Ta djeca su odredivana za domove u Sisku, Zagrebu, Jaski Feričancima, a slabu djecu
ja sam otrovao
P.: Kako ste ih otrovali?
O.: U jednoj sobi ja i Grubišić.
P.: Opišite nam kako je to bilo.
O.: Odveli smo ih u jednu sobu, nije bila velika ni 4 na 4 metra. Onda sam bacio plin.
Ante Vrban, jedan od zapovednika logora Stara Gradiska, bio je ,,stručnjak“ za ubijanje
dece.
P.: Kakav?
O.: Ciklon.

P: Koliko je moglo biti te djece?
O.: Djece je otrovano samo 63. (Žagor u dvorani)
P: Kako su velika, kako su stara ta djeca?
0: Bilo ih je od 2-10 godina, a możda i 12 godina.

Strana 1045-1046, Antun Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga II
Priredio: Miloš Dimić
FOKUS: Deca. Svedočenje Ante Vrbana o zločinima ustaša i njegovim ličnim nad decom.
SIŽE: Ubistvo dece od strane samog Ante Vrbana