Cigani u logoru Jasenovac

Cigani u logoru Jasenovac

Cigani, radovi na nasipu, niža vrsta, sadist Alaga, ciganski logor, tegleća marva, grobarska
grupa,
Nekada je u logoru bio velik broj Cigana, koje su nekrive hvatali po cijeloj NDH i dogonili u
Jasenovac. Došlo je ovamo možda deset, a možda i dvadeset hiljada, a ostala su, eto, samo
dvojica. Za sjeme. Većina je Cigana odmah u početku likvidirana. Kasnije, kad su počeli radovi
na nasipu, upotrebljavali su se Cigani tamo za najteže poslove.
Svaki dan je na nasipu ostavljalo na desetine Cigana svoje kosti. Smatrali su ih za životinje
niže vrsti, nešto kao miševe, čije je tamanjenje bilo ne samo dozvoljeno, nego se i
preporučivalo. Za smrt Ciganina nije odgovarao ni logoraš, a kamoli ustaša.
— Ubiješ li Ciganina, učinio si korisno djelo, kao da si prignječio noktom stjenicu — tumačio je
senilni sadist Alaga.
Cigani su bili smješteni u »ciganskom logoru«, apendiksu, slijepom crijevu logora III C, koje
valja što prije odstraniti, da bi se na smrt bolesnom organizmu, kakav je bio logor III C, bar na
malo produžio život. Cigane su na nasipu upotrebljavali kao tegleću marvu: uprezali ih u kola,
što su odvlačila zemlju. Kola su gonili uz nasip kažnjeni ustaše s ujedljivim bičevima, što su
zviždali kroz zrak i usijecali se u gola ciganska leđa.
Od jedne oveće skupine formirala se tako zvana grobarska grupa, koja je prebačena u Gradinu.
Imala je dužnost da svlači pobijene žrtve i da sortira tako dobivenu odjeću, koju su svakodnevno
kolima odvozili u logorsko odjevno skladište. Bio je to golem, naporan posao, praćen očajnim
krikovima i zapomaganjima žrtava, što su u neprekidnim kolonama pristizale na klaonicu. Pojili
su ih velikim količinama rakije, jer su samo u skoro potpuno pijanom stanju mogli vršiti taj
infernalni posao u jamama, u kojima je bilo na hiljade premlaćenih i preklanih ljudskih tjelesa.

Mnogi od njih izgubili su pamet, pa su ih odvodili na »lakši rad« nekuda drugamo. Oni se,
naravno, nikada više nisu vratili.
Kampanja klanja trajala je dugo, skoro neprekidno dvije godine. Neki, naročito izabrani, Cigani
pomagali su koljačima i aktivno u poslu.

(Milko Riffer, Grad mrtvih, str.121-122)