Ciganska grupa naseljena u Gradini

Ciganska grupa naseljena u Gradini

Pomagali su ustašama u masovnim likvidacijama

Onaj Ciganin s ustaškom kapom navodno je član jedne malobrojne ciganske grupe slobodnjaka
iz Like naseljenih na opustošenim imanjima pobijenih srpskih seljaka u Gradini. Ta ciganska
grupica jedini su živi predstavnici svoje rase u Hrvatskoj. Svi ostali uzidani su u nasip. Sačuvali
su se i žive u relativnoj slobodi stoga, što su se 1941. borili na strani ustaša protiv četnika u Lici.
No ni ti ostaci nisu dugo ostali na životu. Živjeli su u Gradini, selu preko Save — o kome ću
kasnije opširnije pisati — a gdje su najvećim dijelom vršene masovne likvidacije. Kod tih
likvidacija ovi su Cigani pomagali usta­ šama, dakle previše su toga znali i vidjeli. A živi
svjedoci mogu ponekad biti veoma neugodni.

(Milko Riffer, Grad mrtvih, str.37)