VAŽNO – Gen.major SS Ernest Fik

Pismo Himleru – general-majora SS (Ernest Fik)

PISMO GENERAL-MAJORA SS ERNESTA FIKA OD 16. MARTA 1944. SS RAJHSFIRERU HAJNRIHU HIMLERU DA SU USTAŠE ODVELI U KONCENTRACIONE LOGORE OKO 600.000—700.000 LICA I TAMO IH ZAKLALI

SS brigade-firer i general-major SS trupa Ernst Fik (Fick) Kulmbahu (Plasenburgu)

16. 3. 44.

SS rajhsfireru Hajnrihu Himleru,

Berlin Princa Albrehta ulica 8 Rajhsfireru!

Prema usmenom saopštenju esesovca Bajera (Bayer), političkog vođe u komandi V SS brdsikog korpusa, stanje na hrvatskom delu Balkanskog poluostrva je sledeće:

1. Partijske trupe-ustaše su nastrojene katolički, nedisciplinovane su, sa slabom obukom, u pogledu borbenosti delimično nepouzdane, a poznate su i po tome što su oko 6—700.000 (politički) drukčije nastrojenih odveli u koncentracione logore i „zaklali“ na balkanski način. Bore se protiv četnika i partizana. Sebe smatraju esesovcima.

2. Oružane snage NDH, domobrani, kojih ima oko 200.000, delom smo mi naoružali, no njihova borbena vrednost sasvim je neznatna. 

Uvek veran, sa pozdravom hajl Hitler!

Fink, s. r.

DOKUMENT BR. 318

Strana 720, Antun Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga II