plan logora 1942.

Reprodukcija ove skice, kao jedan od najvjernijeg prikaza izgleda logora bila je izložena i na oba stalna postava Memorijalnog muzeja u Jasenovcu. Original se nalazi

u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. KK KPH Novska uspostavio je polovinom 1942. godine, posredstvom općinskog blagajnika Ante Risovića, vezu s logorašima

liječnicima iz ustaške bolnice u mjestu Jasenovac. Za planiranje pomoći logorašima u pokušaju oslobođenja iz logora, bilo je potrebno znati brojno stanje ustaške posade,

količinu i raspored naoružanja. Nacrt logora s rasporedom bunkera, opisom naoružanja i ustaške posade izrađen je u logoru i liječnici logoraši iz ustaške bolnice predali

su ga Ivanu Mačkoviću (Baći) koji je tobože došao na liječnički pregled. Kompletan izvještaj proslijeđen je OK KPH Nova Gradiška koji je nakon razmatranja zaključio

da nemaju dovoljno snaga za napad na Jasenovac i osiguranje ceste i pruge. Vidi: Vlašić, Josip: Trebalo je uspostaviti vezu i suradnju, Poruke, SPJ, 15. 9.1973, god. IV,

br. 2 (7) , str. 4.

Nataša Mataušić, KONCENTRACIONI LOGOR ЈASENOVAC Fotomonografija, Spomen – područje Jasenovac, Zagreb 2008. Str.132