Skica logora Jasenovac,

Skica logora Jasenovac, objavljena u knjizi Zločini u logoru Jasenovac Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz 1946. godine. Nacrt je izrađen prema zatečenom stanju u svibnju 1945. godine i sjećanjima logoraša.


Nataša Mataušić, KONCENTRACIONI LOGOR ЈASENOVAC Fotomonografija, Spomen – područje Jasenovac, Zagreb 2008. Str.134