Likvidacija logora III – c (slučajevi kanibalizma)

Likvidacija logora III – c (slučajevi kanibalizma)

Likvidacija logora III-C

Iz priloženoga se nacrta vidi, da je izmedu t. zv. stare žice logora i velikog zida u sjevero-
istočnom kutu bila velika ledina, gdje su ustaše u proljeće 1942. podigli obični logor pod vedrim
nebom, ogradili ga bodljikavom žicom i ovdje smjestili oko 40.000 Cigana. Oni su te Cigane
pobili u roku od nekoliko tjedana, pa kako se broj Cigana postepeno smanjivao, dovodili su
onamo i druge zatočenike, tako da je logor III-C postao sabiralištem bezbrojnih muškaraca, žena
i djece, koji su u toku 1942. ovdje čekali, kada ée doći na red da lerenu u smrt. Koncem
studenoga 1942. ostalo je u logoru III-C oko 160 zatočenika, većinom intelektualaca.
Zapovjednik toga logora Matković Ivica odlučio je, da ih pobije na taj način, da im uskrati
svaku hranu i piće i da tako vidi, kako dugo može čovjek da živi bez hrane i vode. Dao je
stoga pojačati žicu oko logora i pojačati stražu, te joj naložio, da ustrijeli svakoga tko bude
pokušao da pobjegne iz logora, ili s druge strane da ubije svakog zatočenika, koji bi se
usudio da dobaci hranu u logor. Postavio je pred logorom veliku ploču s natpisom
“pjegavac”, da zastraši ostale zatočenike, a i same ustaše, da se ne približuju previše
bodljikavoj žici. Slabi i nemoćni zatočenici su podlegli već za nekoliko dana, ali ih je bilo
četrdesetak, koji su životarili i nakon više tjedana. Oni su od očaja grizli svu travu, koja je
bila u logoru, pa izbezumljeni od gladi počeli su da jedu i ljudsko meso.
Svjedok Kuhada Nikola iskazao je o tom događaju slijedeće:
“Koncem 1942. radio sam na dezinfekciji boksova u jednoj baraki, udaljenoj oko 4 metra od
logora III-C. Nalazio sam se na tavanu te zgrade i od znatiželje sam podigao par crepova na

krovu i promatrao šta rade drugovi, zatvoreni u logoru III-C, kuda nitko više nije smio ući, gdje
je postavljena ploča s natpisom: “pjegavac”. Vidio sam kako su pojedini zatočenici trgali sa
lješina mrtvih drugova meso i odmah ga jeli, jer već 17 dana nisu dobavili nikakve hrane. Neki
su svjedoci promatrali logor iz daljine noću, pa Breyer i Riboli iskazuju, da su vidjeli, kako
zatočenici u logoru III-C peku meso pokojnih drugova i kako ga jedu. To se moglo jasno
raspoznati, jer je plamen rasvjetljavao cijeli logor. Kad je jedan zatočenik prijavio Matković
Ivici, šta je vidio u logoru III-C, stao se ovaj smijati kao lud, te mu odgovorio:
“Ti bi kao inteligentan čovjek morao znati, da je crkotina otrov, od koga se brzo umire. Neka
samo peku i jedu, prije će svi pocrkati. I tako mi to već predugo traje.”
Međutim ti zatočenici nisu umirali, već su pokušali, da se jedne burne noći provuku između žica
i bace u Savu. Ustaški su ih stražari opazili i podnijeli prijavu Matkoviću, koji je odredio, da se
posljednjih 35 zatočenika logora III-C noću utovare u kola i prevezu preko Save u Gradinu u
jednu seljačku kuću.
Ustaše su u tu kuću zatvorili nekoliko zatočenika, koji su bili zatvoreni u ,,Zvonari“, gdje su ih
već dulje vremena mučili glađu. Doveli su u tu kuću i ovih 35 zatočenika iz logora III-C, te ih
sve svukli do gola i utjerali u tu seljačku kuću, zabarikadirali sve prozore i vrata, pa su tako svi
ovi nesretnici nakon nekoliko dana preminuli od gladi i zime. Ono mjesto, gdje je nekoć stajao
logor III-C dali su ustaše preorati, da izbrišu svaki trag, da je ovdje nekoć postojao logor, u kome
je nekoliko stotina tisuća muškaraca, žena i djece čekalo danima i tjednima, na suncu i snijegu,
gladno, golo i boso čas, kad će krenuti u smrt, u kojoj su vidjeli svoj spas, da se izbave od
strahote i očaja, u kojem su se nalazili. Ova je Zemaljska komisija utvrdila ova zločinstva ustaša
na temelju iskaza svjedoka: Srića Dragana, Danon Jakoba, Riboli Josipa, Breyer Ota i Kuhada
Nikole, koji označuju Matković Ivicu, Slišković Ivana, Maričić Jerka i Polić Marinka kao ustaše,
koji su se istakli najvećom okrutnošću pri izvršivanju ovog zločina.

Strana 1108-1109, Antun Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga II
Priredio: Miloš Dimić
FOKUS (SIŽE): Likvidacija logora III-C, izvršioci zločina i načini likvidiranja. Svedočenje
Nikole Kuhade koji je radio na dezinfekciji boksova u jednoj baraki, udaljenoj oko 4 metra od
logora III-C. Opisuje se između ostalog i kanibalizam kod logoraša.

IZVOD IZ IZVEŠTAJA ZEMALJSKE KOMISIJE HRVATSKE
ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH
POMAGAČA OD 15. NOVEMBRA 1945. GODINE O
ZLOČINIMA U LOGORU JASENOVAC