Успостављање НДХ

Прогласи и говори

 

Млада, нова Независна држава Хрватска убрзано је успостављала „ред и поредак“ унутар својих граница.

Фото: Музеј жртава геноцида

ЗАКОНОДАВНА РЕГУЛАТИВА – ОЗАКОЊЕЊЕ ЗЛОЧИНА

Идеологија усташког покрета је темељена расистичкој и екстремно националистичкој  политици,   са основном тенденцијом стварања „чистог хрватског животног простора“, који треба да омогући егзистенцију  „чисте хрватске нације“. Предуслов остварења ових тенденција је биолошко уништење („истребљење“) Срба и Јевреја, који су проглашени „највећим непријатељима хрватског народа“, и стога им „нема мјеста у Хрватској“. Овим групама су придружени и Роми,  као неаријевска–нижа раса. Остварење ових циљева је захтевало и „унутрашње прочишћење“, тј. уништење оних хрватских и муслиманских елемената који својим „нехрватским понашањем“чине „љагу на тиелу чисте хрватске нације“, због чега су сматрани издајницима. Нове власти су  настојале, не само практичном применом терора, већ и низом законских и подзаконских аката, да легализују и у прав ни систем уграде расистичку политику и политику терора. Већ на самом почетку постојања НДХ, донет је читав пакет тзв. „расних закона“[19]

Законска одредба за обрану народа и државе (17. април) [20]

–Законска одредба о забрани ћирилице (25. април) [21]

–Законска одредба о држављанству (30. април)[22]

Законска одредба о расној припадности (30. април) [23]

–Законска одредба о заштити аријске крви и части Хрватског народа (30. април)[24]

Законска одредба о пријелазу с једне вјере на другу (3. мај) [25]

–Законска одредба о заштити народне и аријске културе хрватског народа (4. јун) [26]

–Законска одредба о обавезној пријави иметка Жидова и Жидовских подузећа (5. јун) [27]

–Законска одредба о спречавању прикривања жидовског иметка (5. јун) [28]

–Законска одредба о оснутку Државног равног равнатељства за понову (24. јун) [29]

–Изванредна законска одредба и заповијед (26. јун), којом је установљена колективна одговорност Јевреја и дат налог да се отпреме у „заточеничка збиралишта под ведрим небом[30]

–Законска одредба о имовини особа, које су на напустиле подручје Независне Државе Хрватске (6. август) [31]

–Законска одредба о хрватском језику, о његовој чистоћи и о правопису (14. август)[32] не смеју се употребљавати речи које нису у духу „хрватског језика“; „мјесто неодређеног глаголског облика не   не смије се у будућем времену употребљавати  –да – са садашњим временом“;  правопис је „кориенски“

–Законска одредба о поступку код комунистичких нападаја (2. октобар),[33] којом је установљено да се за сваког погинулог стреља 10 талаца

– Законска одредба о упућивању непоћудних особа на присилни боравак у сабирне и радне логоре   (25. новембар)[34]

–Законска одредба о укидању Јулијанског календара (4. децембар) [35]

У исто време су оснивани преки судови, о чему су такође донети законски прописи: Законска одредба о пријеким судовима (17. мај), [36]

Законска одредба о покретном пријеком суду (24. јун),[37] као и надопуне ових  прописа и проведбене одредбе. У НДХ је постојао низ специјалних судова: десет изванредних народних, десет пријеких судова, дванаест покретних пријеких судова и два велика изванредна народна суда. Само судија Ивица Видњевић, председник Покретног пријеког суда Загреб I, изрекао је преко 2.000 смртних пресуда.[38]

Занимљиво је да је законска регулатива често ишла иза иза праксе. Тако је нпр. Изванредни народни суд у Загребу постављен већ 17. априла (месец дана пре законске одредбе, односно с  доношењем Законске одредбе за обрану народа и државе), док је Законска одредба о упућивању непоћудних особа на присилни боравак у сабирне и радне логоре донета 25. новембра, а концен трациони логори су формирани већ у априлу („Даница“ у Копривници), штавише, неки чак и ликвидирани, као нпр. госпићка група логора, затим логори I и II у систему јасeновачких логора.

Група аутора, Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број, Прилози истраживању геноцида и ратних злочина, Зборник радова (2009), уредник: Јован Мирковић, Музеј жртава геноцида, стр. 18-20

 ——————————–

 [19] Независна Држава Хрватска, Закони, законске одредбе, наредбе итд. Проглашење од 11. троавња до 26. свибња 1941; књига 1. свезак 1-10; књига 2, свезак 11-70; књига 8. свезак 71-80, књига 9. свезак 81-90 и књига 10. свезак 92; Загреб, Наклада књижаре Ст. Кугли, с.а. [1941]; Злочини НДХ; Усташки закони, Приређивач Горан Бабић, Београд 2000, 332 (даље: Усташки закони); Живковић Никола и Качавенда Петар, Срби у Независној Држави и Хрватској, Изабрана документа, Београд 1998 (даље: Живковић – Качавенда, Срби у НДХ); Усташа – документи.

[20] „Народне новине“, бр. 4, 17. април 1941; Злочини НДХ, 16; Живковић – Качавенда, Срби у НДХ, 78; Усташа – документи, 149.

[21] „Народне новине“, бр. 11, 25. април 1941; Злочини НДХ, 16-17; Усташки закони, 15; Усташа – документи, 151.

[22] „Народне новине“, бр. 16, 30. април 1941; Злочини НДХ, 22; Усташки закони, 18; Усташа – документи, 160.

[23] „Народне новине“, бр. 16, 30. април 1941; Злочини НДХ, 23-25; Усташки закони 19-21, Живковић – Качавенда, Срби у НДХ, 87-89; Усташа – документи, 160-161, Антонић, Документа о геноциду, 153 – 155

[24] Народне новине“, бр. 16, 30. април 1941; Злочини НДХ, 25-27; Усташки закони 22-23, Живковић – Качавенда, Срби у НДХ, 89-90; Усташа – документи, 163-164, Антонић, Документа о геноциду, 155 – 156

[25] Народне новине“, бр. 19, 5. мај 1941; Злочини НДХ, 27-28; Усташки закони 24, Живковић – Качавенда, Срби у НДХ, 101-102; Усташа – документи, 170, Антонић, Документа о геноциду, 157

[26] Народне новине“, бр. 43, 4. јун 1941; Злочини НДХ, 81-83; Усташки закони 34, Живковић – Качавенда, Срби у НДХ, 90-91

[27] Народне новине“, бр. 44, 5. јун 1941; Злочини НДХ, 81-83; Усташки закони 47-48, Усташа – документи, 195

[28] Народне новине“, бр. 44, 5. јун 1941; Злочини НДХ, 86; Усташки закони 46, Усташа – документи, 195

[29] Народне новине“, 24. јун 1941; Злочини НДХ, 133-134

[30] Народне новине“, бр. 60, 26. јун 1941; Злочини НДХ, 154-156; Усташки закони 99-100, Усташа – документи, 203-204

[31] Народне новине“, бр. 96, 7. август 1941; Злочини НДХ, 463-466; Усташки закони 125-127, Живковић – Качавенда, Срби у НДХ, 310-311

[32] Народне новине“, бр. 102, 14. август 1941; Злочини НДХ, 512-513; Усташки закони 128-129

[33] Народне новине“, бр. 142, 2. октобар 1941; Злочини НДХ, 775; Усташки закони 172, Усташа – документи, 208

[34] Народне новине“, бр. 188, 26. новембар 1941; Злочини НДХ, 851-852, Усташки закони 172, Усташа – документи, 199-200,   Живковић – Качавенда, Срби у НДХ, 231-232, Усташа – документим 215 (О упућивању у сабирне логоре је 20. јула 1942. године донета и Законска одредба о сузбијању насилних кажњивих чина проти држави, појединим особама и имовини, која је објављена у Народним новинама, бр. 162. од 22. јула. Види: Усташа – документи, 267 – 270

[35] Народне новине“, 4. децембар 1941; Живковић – Качавенда, Срби у НДХ, 101

[36] Народне новине“, бр. 32, 20. мај 1941; Злочини НДХ, 49-51, Усташа – документи 182

[37] Народне новине“, 24. јун 1941; Злочини НДХ, 512-513; Усташки закони 134-136

[38] Бален Шиме, Павелић, Загреб 1952, 61, 74; Мирковић Јован, Објављени извори и литература о јасеновачким логорима, Бања Лука – Београд, 2000 (даље: Мирковић, Објављени извори и литература), 8  .

Проглас Славка Кватерника хрватском народу

Проглас током којег је 10. травња у Загребу Славко Кватерник у име поглавника Анте Павелића прогласио преко радиостани­це Независну Државу Хрватску.

»Хрватски народе!

Божја провидност и воља нашег савезника те мукотрпна вишестољетна борба хрватског народа и велика пожртвовност нашег поглавника дра Анте Павелића, те усташког покрета у земљи и иноземству:

Одредили су да данас пред ускрснуће Божјег Сина ускрсне и наша Неза­висна Држава Хрватска.

Позивам све Хрвате у којем год мјесту они били, а нарочито све часнике, подчаснике и момчад цјелокупне оружане снаге и јавне сигурности, да држе највећи ред и да сви смјеста пријаве заповједништву оружане снаге у Загре­бу мјесто гдје се сада налазе, те да цијела оружана снага смјеста положи за­клетву верности Независној Држави Хрватској и њеном Поглавнику.

Цјелокупну власт и заповједништво цјелокупне оружане снаге преузео сам данас.

Опуномоћеник Поглавника.

Бог и Хрвати! За дом спремни!«

Мирко Першен, (1990),  Усташки логори,  Глобус, Загреб,  стр.8

Проглас Анта Павелића хрватском народу

Поводом гласина, да би дне 28. о.мј. у Хрватској имали услиједити тобожњи прогони против једном дијелу пучанства одређујем, да ће сватко, тко такве гласове шири, бити стављен пред пријеки суд.

Подједно одређујем, да ће исто тако бити стављен пред пријеки суд сватко, тко би уопће било када извршио било какво насиље над животом или над имовином било кога држављанина или припадника Независне Државе Хрватске. Надаље одређујем, да су сви дужностници усташких организација и сви, заповједници и подзаповједници усташке војнице особно одговорни за сваки изгред, који би се у горе реченом смислу догодио те имаду све усташке организације и тијела усташке војнице у цијелој држави поучити, да им је дужност свим средствима спријечити било какав изгред у горњем смислу. Сваки члан усташке организације или војнице, који би се сам починио кривцем таквог кажњивог дјела, бити ће смјеста стријељан по усташком суду.

Исто тако сви органи јавне власти имаду будно бдити над тим, да се снагом закона спријечи било какав покушај насиља проти имовине или живота било кога држављанина или припадника Независне Државе Хрватске или страног поданика, био такав чин подузет са стране неодговорних елемената или службених особа.У сваком случају било каквог изгреда у том правцу, ако је потребно, имају се представници мјестних државних власти смјеста обратити на мене особно, брзогласно или брзојавно, на што ћу по потреби одредити им потпору војске или моје тјелесне бојне. Исто тако гдје би се год појавили на подручју Независне Државе Хрватске под оружјем било појединце било у групи тзв. четници или остатци србске војске или било какве особе, које немају овлаштења наступати у постројби било у грађанском било у усташком или војничком одијелу, дужне су све власти одмах, проти њим употријебити мрзло или вруће оружје средством оружништва, редовитих усташких постројба, а у крајњем случају затражити подпору хрватског државног домобранства. Будући Жидови шире лажне вијести у сврху узнемиривања пучанства те својим познатим спекулативним начинима сметају и отешћавају обскрбу пучанства, то се колективно сматрају за то одговорним, и према томе ће се проти њима поступати и спремати их поврх казненоправне одговорности у заточеничка збиралишта под ведрим небом.

Истодобно позивам све особе, које су се до успоставе Независне Државе Хрватске огрјешивале о хрватске народне пробитке било гласајући за нехрватске странке, било својим присуством у нехрватским и протухрватским друштвима, било својим судјеловањем у корупцији, или да су се обогаћивали интервенционистичким пословима, једном ријечју све особе, чија је прошлост нехрватска, протухрватска или друштвено нечасна, а које су се покушале гурати или су се чак угурале у државне службе, у усташке организације или у постројбе усташке војнице, или чак у Хрватско домобранство, да се у року од осам дана саме повуку и одстране, јер ће иначе након изминућа тога рока бити присилно и на болан начин одстрањене те подвргнуте одговарајућем поступку.

Напокон позивам све и свакога, да се окани било какове интервенције код било које државне или сличне власти у особним; као и у материјалним предметима, јер ће се свака интервенција сматрати саботажом и поступати ће се по прописима пријекога суда. Тко се сматра да је било повријеђен закон или његов пробитак, може то увијек писмено пријавити било надлежној власти било предсједничтву владе, и то без икакове пристојбе.

Дано у Загребу, дне 26. липња 1941.
ПОГЛАВНИК НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ
Др Анте Павелић в. р

Антун Милетић (1986),  Концентрациони логор Јасеновац 1941 – 1945, књига I, Народна књига и  Спомен подручје Јасеновац, , стр 46-47

Говор жупника Анте Могуша

Удбински жупник Мате Могуша 13. липња 1941. године одржао је у Удбини овакав говор:

»Досад смо за католичку вјеру радили молитвеником и крстом, а сада је дошло вријеме да радимо пушком и револвером. Иселит ћемо и истријебит ћемо српски народ у Хрватској, и бит ћу сретан кад будем могао дијелити српску земљу Хрватима. Усташе ће се немилосрдно борити и истријебити све оне који не буду вјерни НДХ и њеном Поглавнику и ствараоцу Анти Павелићу. Погле­дај, народе, оних 16 храбрих усташа, који имају 16.000 метака и који ће поби­ти 16.000 Срба, послије чега ћемо дијелити Мутиличко и Крбавско поље.«

Мирко Першен, (1990),  Усташки логори,  Глобус, Загреб, стр.21

Изјава др Владка Мачека након проглашења НДХ

»Хрватски народе! Пуковник Славко Кватерник, вођа националистичког покрета у земљи, прогласио је данас слободну и независну државу на ције­лом хисторијском и етнографском подручју Хрватске, те је преузео власт. Позивам сав хрватски народ да се новој власти покорава и позивам све при­сташе ХСС-а који су на управним положајима, све котарске одборнике, оп­ћинске начелнике и одборнике итд. да искрено сурађују с новом владом.«

Мирко Першен, (1990),  Усташки логори,  Глобус, Загреб, стр.8

 

Говор др Младена Лорковића

Др. Младен Лорковић држи у Доњем Михољцу 27. српња 1941. године говор у коме, између осталог, наглашава:
»Ви знате да усташки покрет надаље чврстом руком рјешава спрско пита­ње у Хрватској…
Ми кажемо свима, да је дужност хрватске владе, да се побринемо, да Хрватска припадне Хрватима, те да се заувијек оствари идеал – Хрватска Хрватима.
Наша је дужност да се побринемо, да они елементи, који су највише при­донијели томе да је год. 1918. Хрватска подпала под србијанску власт, да се ти елементи једном за увијек у Хрватској онемогуће, односно из Хрватске одстране. Наша је дужност, да то учинимо и ми ћемо то провести. Ми ћемо то до краја провести, и то без обзира на то што се с оне стране Саве и Дрине по­чиње говорити о човјечности и човјечанским осјећајима. Хрватска државна влада под водством нашег дичног Поглавника узела је у руке рјешавање тог питања и она ће га до краја ријешити.
Једнако је тако хрватска влада узела у руке рјешавање и жидовског пита­ња. Ви знате што је жидовство за нас значило. Ви знате да је то жидовство хр­ватски народ искориштавало на најбезочнији начин. И не само то, него је то жи­довство било увијек пријатељ и слуга свих непријатеља хрватског народа …
Хрватски се народ мора очистити од свих елемената, који су за тај народ несрећа, који су томе народу туђи и страни, који у том народу растварају његове здраве снаге, који су тај народ кроз десетљећа и стољећа гурали из једног зла у друго. То су наши Срби и наши Жидови.«

Мирко Першен, ibid. стр.19-20

Говор др Милована Занића

Др. Милован Занић, предсједник законода­вног повјеренства при поглавнику, на политичком збору у Дарувару је рекао:

»Дошли су у ове крајеве кад је за турских ратова изгинуло много наших људи. Дошли су овамо и раширили се попут јежа и почели угрожавати и скоро нас угрозили. То су Срби. Из свега овога што се догодило, знамо да они нама ни­када неће добро жељети, нити о нама добро мислити. Ми усташе знадемо, да док се то питање Срба не ријеши, да ће ова наша држава бити узнемиравана.
Поручујемо свима, који мисле, да се могу вратити стара времена ово: Ми смо Усташе увијек говорили, да ће падати главе оних, који нам сметају, јер сада правимо повијест за стољећа и стољећа. То поручујемо свима отворе­но, свима онима, који мисле, да се може старо вратити.«

Мирко Першен, ibid. стр.20

Изјава проф. Александар Сајца

Проф. Александар Сеитз, главни тајник у предсједништву владе, је у Дугом Селу јавно изјавио:

»Не страхујте: не ће се вратити више никада ни Срби, ни Жидови, а ни они који би њима служили. Срба и Жидова нити може бити, нити ће их бити, јер зато јамчи хрватска војска и хрватске усташе.«

Мирко Першен, ibid,  стр. 20

Законске одредбе

Изванредна законска одредба

Поводом гласина, да би дне 28. о.мј. у Хрватској имали услиједити тобожњи прогони против једном дијелу пучанства одређујем, да ће сватко, тко такве гласове шири, бити стављен пред пријеки суд.

О одбрани народа и државе

Тко било на који начин повриједи или је провриједио част и животне инте­ресе хрватског народа или на било који начин угрози опстанак Независне Др­жаве Хрватске или државне власти, па макар дјело остало и само у покушају, чини се кривцем злочинства велеиздаје..

О дужности пријаве Србијанаца

Позивају се сви Србијанци, који бораве на територију Независне Државе Хрватске, да се у року од 10 дана рачунајући од дана проглашења ове наредбе пријаве опћинском, односно градском поглаварству свог боравишта, а у граду Загребу редарственом равнатељству.

О Усташкој надзорној служби

 ,,Усташкој надзорној служби“ је задаћа и дужност спречавати и онемогућавати сваки рад, који би угрожавао слободу и самосталност Незавнисне Државе Хрватске, мир, спокојност и сигурност хрватског народа и тековине ослободилачке борбе Хрватског усташког поврејта.

O пријеком суду

Пред пријеки суд односно покретни пријеки суд1 бит ће стављен и онај који писањем, тискањем, издавањем или ширењем књига, новина, прогласа, летака или слика или на било који други начин врши промичбу или иде за тим, да створи увјерење или расположење код других, да се неки дио Независне Државе Хрватске одцијепи из цјелине (…)

О расној припадности

Аријског подријетла је особа, која потјече од
предака који су припадници еуропске расне
заједнице или који потјечу од потомака
те заједнице изван Еуропе.

Наредбе, дописи, упутства…

Упуте о вјерским прелазима

Молимо преузвишени Ординаријат, да би у повјерљивој форми обавијестио све жупске уреде у погледу примања православних у католичку цркву. Православнима се неће у никојем случају допустити да прелазе у гркокатоличку цркву.

Тајна упутства о расељавању и конфискацији

Уред за изсељавање оснива свака котарска област у свом сједишту односно у мјесту изван сједишта у колико је то згодније ради испуњења задатка (…)

О отпремању на збиралишта

Позива се наслов, да одмах изда шодну одредбу подручному Редарственом равнатељству (…)  да се најжурније изврши притварање свих Жидова и Срба-православаца, који су било познати већ као комунисти, било пак да су и мало сумњиви, да су склони томе покрету.

О регистрирању Срба

Наслов се позива, да према узорцима приложених тисканица изда сходну одредбу Редарственом Равнатељству (…), да свако на своме подручју т.ј. сједишту редарства, Котарске области (град. мјесто), проведе у року од 15 дана регистрирање свих Срба, као и оних, који су били када православне вјере.

 

O ношењу беле траке

„Смјеста обавијестите све православце Ваше опћине преко сеоских кнезова, да несмију изићи из свог села без бијеле траке на лијевој руци на којој мора бити латиницом написано ПРАВОСЛАВАЦ. Тко се огријеши о наредби бити ће ухапшен и најстрожије кажњен.“

 Антун Милетић, Концентрациони логор Јасеновац, књига I, страна 57,  (Архив VII, а НДХ, к. 313, рег. бр. 55/1)

 

 

Писма Богдана  Рашковића

Извештај ђенералу Недићу

Предмет: Спасавање Срба из Независне Државе Хрватоке и пре- сељење српоких породица са територије бивше Словеначке, окупиране од италијанских војних власти.

(..)

Срби у Независној Држави Хрватској убијају се, кољу, муче и прогоне начином који није познавала до данас историја нашег и других народа. По исказима немачких упућених кругова, убијено је од месеца априла до данас 350.000 Срба, а поред тога у разним затворима и логорима ове нове државе налазе се затворени жене, деца и људи чији број по прилици износи 50.000
Поред затворених Срба нашли смо у логору Јасеновцу и 50 Немаца, чланова немачког Културбунда, за које немачке војне власти не знају, а верујемо да их на другим местима има и више, па сматрам за своју дужност да о овоме обавестим Заповедништво немачке војске у Србији и да умолим да немачку пратњу, која ме прати у вршењу ове националне мисије, што пре пошаље да поред Срба, чија имена су унета у посебан списак који иде као прилог овог из вештаја, извучемо из логора Јасеновац и Рудолфа Синка и 49 Фолксдојчера, пошто је живот под отвореним небом, без хране и сваке хигајене несношљив, те може сваког тренутка наступити тежа обољења и смрт. (…)

Група аутора (1990), Јасеновац, мјесто натопљено крвљу невиних – Споменица, зборник, Свети архијерејски синод Српске православне цркве,  Београд, стр. 113

 

 

Писмо ђенералу Недићу

(…) Мучења и убиства, уколико се до почетка августа за њих сазнало, изнео је у свом извештају комесарима др. Петар Костић адвокат из Бања Луке. После устанка у Кочићевој Крајини зверства усташа су још појачана масовним убијањем Срба. Наводим само неколико карактеристичних примера:

1) Приликом напада четника на Госпић, убијена су у току једнога дана сва лица у логору Јадовно. Број ових лица износио је 5670.—

2) После крваво угушеног устанка, усташи, па и делови хрватске војске,убијали су у повраћеним крајевима све што је, православно по улицама и путевима. Било је потребно више дана да се невине жртве склоне. Убијана су по изјави једног усташе и сва деца од 5 година на више.

Извор: Архив Српске православне цркве