Otpremanje u zbirališta

Broj: tajni: 1/1941. Zagreb, dana 23. srpnja 1941.

Predmet: Pritvaranje i otpremanje

u zbiralište, Srba i Zidova-komunista-okružnica.

OSOBNO!

Ž U P A M A 1—22.

USTAŠKOM POVJERENIŠTVU ZA BOSNU I HERCEGOVINU

— SARAJEVO — G. FRANCETIC.3

Poziva se naslov, da odmah izda shodnu odredbu područnomu Redarstvenom ravnateljstvu, Ravnateljstvu ustaškog redarstva u koliko su već takova osnovana u sjedištima Župa, Predstojništvima redarstva i kotarskim oblastima u mjestima gdje nema Redarstva, da se najžurnije izvrši pritvaranje svih Zidova i Srba-pravoslavaca, koji su bilo poznati već kao komunisti, bilo pak da su i malo sumnjivi, da su skloni tome pokretu.

Iste mjere valja poduzeti i protiv komunista katoličke ili muslimanske vjeroispovjesti, kao i drugih time, da se pridrže do daljnjega u pritvoru, dok Srbe i Židove ima se smjesta odpremati u zbiralište (konc. logor) Gospić.*

O uspjehu te broju otpremljenih odnosno pritvorenih osoba valja žurno podnijeti neposredan kratak izvještaj sa osobnim podacima (prezime, ime, zanimanje te odakle je) pozivom na broj gornji.

ZA DOM SPREMNI!

                                                                                               M. P.

RAVNATELJ USTAŠKOG REDARSTVA
NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE:
CEROVSKI v. r.

Izvor: Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, strana 56-57(?)

Arhiv VII, a. NDH, k. 89, reg. br. 31/7