Православни вјерозаконски прелази

Бр.  678—B—1941.

Загреб, 14. сипањ —1941.

Предмет: Православни вјерозаконски прелази

Бискупским Ординаријатима

Независне Државе Хрватске.

Молимо преузвишени Ординаријат, да би у повјерљивој форми обавијестио све жупске уреде у погледу примања православних у католичку цркву. Православнима се неће у никојем случају допустити да прелазе у гркокатоличку цркву. Интенције су хрватске Владе, да се у католичку цркву не примају православни попови, учитељи затим уопће интелигенција и напокон богати слој трговаца, обртника и сељака ради каснијих евентуалних одредаба с обзиром на њих, да се не би извргавала неугодностима вјера и углед католицизма. Што се тиче горњих лица, уколико је једно од њих везано с католицизмом на који начин, као на примјер да је једно од женидбених другова католичке вјере и хрватске народности, онда се у тим случајевима може примити у католичку цркву, али уз претходну дозволу Министарства Правосуђа и Богоштовља, које ће уважити све моменте, који говоре за то, да се дотична странка прими. Веома је важно при том, да ли је брак склопљен у католичкој цркви и да ли су дјеца одгојена у католицизму. Сви ови ванредни случајеви морају бити претходно послани к овому Министарству уз потребне препоруке католичких жупских уреда и хрватских националних установа.

Ниже и сиромашно православно пучанство допуштено је примати уз претходну поуку у католичким истинама. Уколико би и горе споменути наваљивали да буду примљени, треба их у згодној форми задржавати у катекоменту или их на други начин одклонити.

Прочелник одјела за богоштовље:

М.П.
А. Р. Главаш, в.р.“

Антун Милетић (1986),  Концентрациони логор Јасеновац 1941 – 1945, књига I, Народна књига и  Спомен подручје Јасеновац стр-  53-55

На слици: Фра Влахо Маргаретић покрштава Србе у католичку веру у селу Миклеушу у Славонији.

Фото лево: Архив Југославије, инв. бр. 7498

Фото доле: Архив Југославије, инв. бр 25005