PISMO BOGDANA RAŠKOVIĆA OD 2. SEPTEMBRA 1941. GENERALU MILANU NEDIĆU O ZLOČINIMA USTAŠA NAD SRBIMA U LOGORIMA I ZATVORIMA NA TERITORIJI NDH, A POSEBNO U LOGORU JADOVNO

Predmet: Spašavanje Srba iz Nezavisne Države Hrvatske PRESEDNIKU MINISTARSKOG SAVETA, B E O G R A D

Srbi u NDH se ubijaju, kolju, muče i proganjaju načinom, koji nije poznavala do sada istorija ni našeg ni drugih naroda. Prema iskazima nemačkih upućenih krugova, kao najmerodavnijih, ubijeno je od aprila do danas do 300.000 Srba u NDH a oko 50.000 nalazi se u raznim poznatim logorima i zatvorima. Mučenja i ubistva, ukoliko se do početka avgusta za njih saznalo, izneo je u svom izveštaju komesarima dr. Petar Kostić advokat iz Banja Luke. Posle ustanka u Kočićevoj Krajini zverstva ustaša su još pojačana masovnim ubijanjem Srba. Navodim samo nekoliko karakterističnih primera:

1) Prilikom napada četnika na Gospić, ubijena su u toku jednoga dana sva lica u logoru Jadovno. Broj ovih lica iznosio je 5670.—

2) Posle krvavo ugušenog ustanka, ustaši, pa i delovi hrvatske vojske,ubijali su u povraćenim krajevima sve što je, pravoslavno po ulicama i putevima. Bilo je potrebno više dana da se nevine žrtve sklone. Ubijana su po izjavi jednog ustaše i sva deca od 5 godina na više.

3) U okolini Prijedora pravoslavni narod skupio se u nedelju 6. avgust po već upola razrušenim bogomoljama. Ustaše su zabarikadirali vrata crkava i svu pastvu puškomitraljezima kroz crkvene prozore pobili.

4) Transportovanje Srba železnicom iz logora u logor vrši se na nečovečanski način. U Jastrebarsko stigao je 20 avgusta jedan blombiran transport iz Gospića sa 5, a 21 avgusta sa 11 mrtvih. U vagone je strpano po 60 do 70 ljudi i trans^ortovano 3 dana u zatvorenim vagonima bez vode i hrane. Dva Srbina, koji zbog prenatrpanosti nisu više mogli da uđu u vagon, ubijeni su na licu mesta.

5) Na dan 31. avgusta transportovana je iz Bosne preko SI. Broda jedna grupa viđenih Srba i na prelazu preko pontonskog mosta na Savi kod Broda, ustaška straža ubila je 50 ljudi, koji su prebačeni i sahranjeni na bosanskoj strani.

6) NDH danas po rđavom vremenu drže Srbe napolju, a gde ih stalno prati ne vreme, a pored toga dnevno primaju jedan obrok hrane koji se sastoji od jedne osmine hleba i jedne kašike tople hrane. Decu, žene i muškarce opterećuju grubim i teškim poslovima, što stvara nezadovoljstvo jer ih kod svakog rada biju kundacima Da bi prikupili podatke o ovim zverskim postupcima ustaša i da bi se spasli bar najugroženiji i viđeniji Srbi od mučeničke smrti, preduzeo sam sa nekoliko požrtvovanih i hrabrih drugova putovanja po NDH i noseći im potrebne propusnice iz Beograda, doveo ih u Srbiju, sa jedinim ciljem da se spasi Srpstvo. Ovu misiju preduzeo sam iz svoje lične inicijative, bez ikakve nagrade i obavljao je predano uz pohvalu službe pukovnika g. Furstera. Pri svakom putu nastojavao sam, da uzdignem ugled Srbije i da preko zvaničnih faktora u NDH olakšam sudbinu napaćenih Srba. Spašavanje naših sunarodnika vršeno je u početku bez pratnje, a u poslednje vreme, na intervenciju Komesara g. Pantića u pratnji oficira i vojnika nemačke vojske. Ovim našim radom uzdignut je ugled Srbije kako kod Nemaca, tako i Hrvata, a naročito kod ugroženih Srba, koji su uprli oči i sve nade u svetu zemlju Srbiju, od koje očekuju jedini spas od zverske ustaške tiranije.

U interesu Srpstva i čovečanstva potrebno je ovaj humani rad intenzivno produžiti u dosadan j em obimu i molim Gospodina PretsednikaMinistarskog saveta kao i ostale g.g. Ministre za moralnu pomoć i punu podršku.

Bogdan M. Rašković
Viši čin. Min. saobraćaja
i rez. kapetan II klase.

Izvor: Antun Miletić,  „Koncentracioni logor Jasenovac“ Str. 77.