Dopis o upućivanju 47 Srba

Pov. broj 45/41.

Predmet: Srbi upućivanje na prisilan rad — Koncentracioni logor, Gospić. —

Sisak, dne 26. srpnja 1941.
RAVNATELJSTVU KONCENTRACIONOG LOGORA
G O S P I Ć

Naslovu se prepračuju u predmetu navedenih 47 Srba upućenih kako se iz priloženih četrdeset i sedam odluka vidi na osnovu otvorenoga naloga Ustaškog Redarstva u Zagrebu.

Moli se posebnim spiskom potvrditi primitak ovoga spisa od četrdeset i sedam, lica čije se odluke prilažu.2

Predstojnik redarstva

(Potpis nečitak)

Potvrđuje se primitak spisa, te odluke o upućivanju 47 osoba kao i primitak svih osoba i to:

Aleksić Svetozar

Đukić Vladimir

Bobsić Milan

Badrić Gojko

Batalo Milić

Cvetičanin Mirko

Čakara Nikola

Culibrk Branko

Kesić Dušan

Jovanović Đuro

Jovanović Simo

Golić Adam

Strižak Branko

Bvažić-Marković Dragutin

Miljković Mile

Šaponja Janko

Sorman Stevo

Špica Milan

Tepšić Pero

Teslić Nikola

Teslić Milorad

Vuković Petar

Banjac Aleksa

Luzić Petar

                                                                                                P r i m i o :

U Gospiću dne srpnja 1941.

Neregistrovana kopija dokumenta.

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, str. 63-64 (?)