Izveštaj karabinjera o logoru Gospić

TERITORIJALNA LEGIJA KR. KARABINJERA U ANKONI

— CETA ZADAR

N 1/53 prot. Pov.Predmet: Vesti s one strane granice        Zadar, 28. jula 1941 — XIX
KR. GUVERNATORU DALMACIJE — Kabinet                                   ZADAR

Prema obavještenjima datim karabinjerima u Kistanju od verodostojnih lica, represalije protiv pravoslavnih Srba izgleda da su postale još krvavije nakon odlaska talijanskih trupa iz Gračaca.

Po prilici 200 metara od kuće nekog Marčetić Đorđa, trgovca, postoji rupa u kojoj izgleda da su leševi muške i ženske* djece, nekoliko desetina metara dalje izviruju noge i ruke zakopanih leševa.

Uvijek prema obavještenjima, dana 16. o. m. ustaše-Muslimani izgleda da su zapalili selo Grab u općini Gračac i bodežom ubili dvije žene na ulici.

Dana 21. o. m. izgleda-da su ustaše u Gračacu ubili bankovnog direktora Milana Spiranovića odrubivši mu glavu i bacivši je kroz prozor.

Doznaje se iz verodostojnog izvora da je u Smiljanu kod Gospića podignut koncentracioni logor gdje se nalazi oko 5000 pravoslavnih Srba.

Tvrdi se da su uslovi života tako rđavi da nesumljivo prouzrokuju polagano smrt onima koji se tu nalaze.

(M. P.)

Kapetan, Komandant čete

Umberto Buonassist, s. r.

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, str. 65-66 (?)

Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u Jugoslovenskih naroda, Tom V, knj. 1, dok. 230.