Stradanje Martina Franekića

Jurica Frković je rekao Martinu Franekiću: „Sada je revolucija — nema praštanja, ili ćemo mi vas ili vi nas“.

Martin Franekić je s prezirom odbio nagovor Jurice Frkovića, ustaškog velikog župana, robijaškog tobožnjeg druga, da se odrekne Srba koje su ustaše već odredile za svoj koljački nož.

Sva uvjeravanja Jurice Frkovića, da kao Hrvat ne spada u srpsko kolo i da ih se odrekne — Martin je ponosito odbio. „Nikad se neću odreći svojih drugova.

Spreman sam dijeliti njihovu sudbinu. A ti, Jurice, i tvoji ustaše, ste najobičniji zlikovci.“ „E onda ćeš ti, Martine, podijeliti njihovu sudbinu“, odgovorio je, i odlučio Frković“. 

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, str. 65-66 (?)

Nije jasan izvor iz kojeg je Miletić preuzeo ovaj tekst. Dve su mogučnosti:

  1. Jefto Sašić, Revolucionar Martin Franekić, str. 43—45
  2. Izveštaj Anke Butorac posle bekstva iz logora Danica, o njenom boravku decembra 1941. u koncentracionom logoru Gospić. .

            (Arhiv VII, a. NOP-a, mikroteka, CK KPH, r. 11,).