Transport 29 Jevreja

JUGOSLAVENSKE DRŽAVNE ZELJEZNICE

HRVATSKE

CIVILNI PREVOZNI REGISTAR

Priznanice predaje br. 142 sastavljena 28. VII 1941.

Židova upućenih na prisilni rad, na račun pov. br. 45/41.

Od Siska do Gospića preko Zagreb — Oštarije.

Količina: 29 otpravlja se sa putničkim vozom br. 1 2 . .

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, str. 66 (?)

1 Neregistrovana kopija originala.1 Izostavljene nepopunjene rubrike formulara