Transport 57 Jevreja i Srba

Kotarska oblast Visoko

T. broj: 159/41.

Visoko, 26. kolovoza 1941.

Pritvaranje i otpremanje

u zbiralište Srba i Zidova.—

Komunista — Okružnica.

VELIKOJ ZUPI LASVA I GLAZ

T R A V N I K

U vezi Vašeg naloga broj T. 105/41. od 1. kolovoza 1941. i naloga Ustaškog povjerenika u Sarajevu broj 378/41.® uhićeno je i otpremljeno u Gospić 57 Zidova i Srba naklonjenih komunizmu. Prigodom uhićenja gornjih osoba pobjegao je nepoznato kuda Ilija Boti iz Visokog. Prije nekoliko dana isti se je povratio i javio ovoj Kotarskoj oblasti.

Molim za saopćenje što da uradimo sa gornjom osobom.

M. P. Za Kotarskog predstojnika:

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, strana 76(?)

Arhiv VII, a. NDH, k. 195, reg. br. 4/20.