Dopis o upućivanju 31 Jevreja i 8 Srba

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA
Ustaško Redarstvo                                                                                                                      
          Banja Luka, 24. srpnja 1941.

  Broj 265 1941.

REDARSTVENOM RAVNATELJSTVU

                                                                   Na ruke Ravnatelja g. Rubinića

                                                                                                                                            GOSPIĆ

Upućuju Vam se dole navedeni Židovi i Srbi-komunisti u koncentracioni logor, a sprovađa ih Ustaški dovodnik Ljubomir Corko sa desetoricom Ustaša.

Umoljavate se, da nam na kopiji potvrdite primitak priposlanih Židova i Srba-komunista.

ŽIDOVI

Steiner Andro Samuela

Sotinger Moric Ignaca

Maestro David Mojsije

Levi Salamon Leonov

Baruh Salom Jožefa

Levi Rafael Zadikov

Moško Salom Abrahama

Papo Samuel Santin

Steinlauf Izrael Haimov

Levi Abraham Maj ero v

Monti j as Mošo Haimov

Montijas Salomon Avramov

Monti j as Jožef Avramov

Salomon Levi Haimov

Atijas David Avramov

Altarac Izak Sadikov

Levi Albert Leonov

Atijas Samuel Jožefa

Rozenrauh Adolf Mihajla

Haim Nahmijas Jožefov

Elias Izidor Abrahama

Levi Mihael Mojsije

Montijas David Avrama

Altarac Izak Samuela

Atijas Simun Isakov

Sadik Levi — Todorosa

Montijas Samuel Haimov

Polak Pavao Pranje

Altarac Salamon Kalmoj

Teodor Weiss Konasa

Sarafić Jožef Izidor

SRBI-KOMUNISTI

 Ljubanić Stevo

Stajić Bogdan

Sevo Lazo

Morača Dušan

Bilbija Ljubo

Koščica Jovo

Đukić Maksim

ZA DOM SPREMNI!

Po na nalogu Ravnatelj tajnik:

ANTUN REBAC

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, str.61-62. (?)

Arhiv VII NDH, k. 167, reg. br. 7/1.