Proglas Anta Pavelića hrvatskom narodu

Povodom glasina, da bi dne 28. o.mj. u Hrvatskoj imali uslijediti tobožnji progoni protiv jednom dijelu pučanstva određujem, da će svatko, tko takve glasove širi, biti stavljen pred prijeki sud.
Podjedno određujem, da će isto tako biti stavljen pred prijeki sud svatko, tko bi uopće bilo kada izvršio bilo kakvo nasilje nad životom ili nad imovinom bilo koga državljanina ili pripadnika Nezavisne Države Hrvatske. Nadalje određujem, da su svi dužnostnici ustaških organizacija i svi, zapovjednici i podzapovjednici ustaške vojnice osobno odgovorni za svaki izgred, koji bi se u gore rečenom smislu dogodio te imadu sve ustaške organizacije i tijela ustaške vojnice u cijeloj državi poučiti, da im je dužnost svim sredstvima spriječiti bilo kakav izgred u gornjem smislu. Svaki član ustaške organizacije ili vojnice, koji bi se sam počinio krivcem takvog kažnjivog djela, biti će smjesta strijeljan po ustaškom sudu.

Isto tako svi organi javne vlasti imadu budno bditi nad tim, da se snagom zakona spriječi bilo kakav pokušaj nasilja proti imovine ili života bilo koga državljanina ili pripadnika Nezavisne Države Hrvatske ili stranog podanika, bio takav čin poduzet sa strane neodgovornih elemenata ili službenih osoba.U svakom slučaju bilo kakvog izgreda u tom pravcu, ako je potrebno, imaju se predstavnici mjestnih državnih vlasti smjesta obratiti na mene osobno, brzoglasno ili brzojavno, na što ću po potrebi odrediti im potporu vojske ili moje tjelesne bojne. Isto tako gdje bi se god pojavili na području Nezavisne Države Hrvatske pod oružjem bilo pojedince bilo u grupi tzv. četnici ili ostatci srbske vojske ili bilo kakve osobe, koje nemaju ovlaštenja nastupati u postrojbi bilo u građanskom bilo u ustaškom ili vojničkom odijelu, dužne su sve vlasti odmah, proti njim upotrijebiti mrzlo ili vruće oružje sredstvom oružništva, redovitih ustaških postrojba, a u krajnjem slučaju zatražiti podporu hrvatskog državnog domobranstva. Budući Židovi šire lažne vijesti u svrhu uznemirivanja pučanstva te svojim poznatim spekulativnim načinima smetaju i otešćavaju obskrbu pučanstva, to se kolektivno smatraju za to odgovornim, i prema tome će se proti njima postupati i spremati ih povrh kaznenopravne odgovornosti u zatočenička zbirališta pod vedrim nebom. (Podvukao AM).

Istodobno pozivam sve osobe, koje su se do uspostave Nezavisne Države Hrvatske ogrješivale o hrvatske narodne probitke bilo glasajući za nehrvatske stranke, bilo svojim prisustvom u nehrvatskim i protuhrvatskim društvima, bilo svojim sudjelovanjem u korupciji, ili da su se obogaćivali intervencionističkim poslovima, jednom riječju sve osobe, čija je prošlost nehrvatska, protuhrvatska ili društveno nečasna, a koje su se pokušale gurati ili su se čak ugurale u državne službe, u ustaške organizacije ili u postrojbe ustaške vojnice, ili čak u Hrvatsko domobranstvo, da se u roku od osam dana same povuku i odstrane, jer će inače nakon izminuća toga roka biti prisilno i na bolan način odstranjene te podvrgnute odgovarajućem postupku.

Napokon pozivam sve i svakoga, da se okani bilo kakove intervencije kod bilo koje državne ili slične vlasti u osobnim; kao i u materijalnim predmetima, jer će se svaka intervencija smatrati sabotažom i postupati će se po propisima prijekoga suda. Tko se smatra da je bilo povrijeđen zakon ili njegov probitak, može to uvijek pismeno prijaviti bilo nadležnoj vlasti bilo predsjedničtvu vlade, i to bez ikakove pristojbe.Dano u Zagrebu, dne 26. lipnja 1941.
POGLAVNIK NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE
Dr Ante Pavelić v. r.

Povodom prednje izvanredne zakonske odredbe i zapovjedi izdajem ovaj

NALOG
Ova izvanredna zakonska odredba ima se kroz tri dana donašati u svim novinama na prvoj strani i objavljivati putem Radio-postaje kroz tri dana u jutro, u podne i na večer. Ova se odredba ima nadalje plakatirati po svim gradovima u cijeloj Hrvatskoj, a sva općinska poglavarstva imaju je proglasiti pučanstvu uobičajenim načinom. Podjedno se umoljavaju vjerske vlasti da ovu odredbu dadu proglasiti po duhovnim pastirima.

Zagreb, dne 26. lipnja 1941.
Broj: 11541 Pr. M. U. P.
MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA
Dr. Andrija Artuković v. r.s

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, str 46-47?

Arhiv Vojnoistorijskog instituta (dalje: Arhiv VII), arhiv (dalje a.) Nezavisna Država Hrvatska (dalje: NDH), kutija  (dalje: k.), 180, reg. br. 1/1. Izostavljen je propratni akt opšteg pomoćnika ministra unutrašnjih poslova od 28. juna 1941. koji ovu odredbu i zapovest dostavlja svim: redarstvenim ravnateljstvima, predstojništvima gradskih redarstava, kotarskim oblastima, kotarskim ispostavama i pograničnim redarstvima.