Proglas Slavka Kvaternika

Govor Slavka Kvaternika na radiju o progrlašenju Nezavisne države Hrvatske

»Hrvatski narode!

Božja providnost i volja našeg saveznika te mukotrpna višestoljetna borba hrvatskog naroda i velika požrtvovnost našeg poglavnika dra Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu:

Odredili su da danas pred uskrsnuće Božjeg Sina uskrsne i naša Neza­visna Država Hrvatska.

Pozivam sve Hrvate u kojem god mjestu oni bili, a naročito sve časnike, podčasnike i momčad cjelokupne oružane snage i javne sigurnosti, da drže najveći red i da svi smjesta prijave zapovjedništvu oružane snage u Zagre­bu mjesto gdje se sada nalaze, te da cijela oružana snaga smjesta položi za­kletvu vjernosti Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i njenom Poglavniku.

Cjelokupnu vlast i zapovjedništvo cjelokupne oružane snage preuzeo sam danas.

Opunomoćenik Poglavnika.

Bog i Hrvati! Za dom spremni!«

Mirko Peršen, Ustaški logori, str.8

Proglas tokom kojeg je 10. Travnja (aprila) u Zagrebu Slavko Kvaternik u ime poglavnika Ante Pavelića proglasio preko radiostani­ce Nezavisnu Državu Hrvatsku