Изванредна законска одредба и заповијед

Поводом гласина, да би дне 28. о.мј. у Хрватској имали услиједити тобожњи прогони против једном дијелу пучанства одређујем, да ће сватко, тко такве гласове шири, бити стављен пред пријеки суд.

Подједно одређујем, да ће исто тако бити стављен пред пријеки суд сватко, тко би уопће било када извршио било какво насиље над животом или над имовином било кога држављанина или припадника Независне Државе Хрватске. Надаље одређујем, да су сви дужностници усташких организација и сви, заповједници и подзаповједници усташке војнице особно одговорни за сваки изгред, који би се у горе реченом смислу догодио те имаду све усташке организације и тијела усташке војнице у цијелој држави поучити, да им је дужност свим средствима спријечити било какав изгред у горњем смислу. Сваки члан усташке организације или војнице, који би се сам починио кривцем таквог кажњивог дјела, бити ће смјеста стријељан по усташком суду.

Исто тако сви органи јавне власти имаду будно бдити над тим, да се снагом закона спријечи било какав покушај насиља проти имовине или живота било кога држављанина или припадника Независне Државе Хрватске или страног поданика, био такав чин подузет са стране неодговорних елемената или службених особа.

У сваком случају било каквог изгреда у том правцу, ако је потребно, имају се представници мјестних државних власти смјеста обратити на мене особно, брзогласно или брзојавно, на што ћу по потреби одредити им потпору војске или моје тјелесне бојне. Исто тако гдје би се год појавили на подручју Независне Државе Хрватске под оружјем било појединце било у групи тзв. четници или остатци србске војске или било какве особе, које немају овлаштења наступати у постројби било у грађанском било у усташком или војничком одијелу, дужне су све власти одмах, проти њим употријебити мрзло или вруће оружје средством оружништва, редовитих усташких постројба, а у крајњем случају затражити подпору хрватског државног домобранства.

Будући Жидови шире лажне вијести у сврху узнемиривања пучанства те својим познатим спекулативним начинима сметају и отешћавају обскрбу пучанства, то се колективно сматрају за то одговорним, и према томе ће се проти њима поступати и спремати их поврх казненоправне одговорности у заточеничка збиралишта под ведрим небом. (Подвукао АМ).

Истодобно позивам све особе, које су се до успоставе Независне Државе Хрватске огрјешивале о хрватске народне пробитке било гласајући за нехрватске странке, било својим присуством у нехрватским и протухрватским друштвима, било својим судјеловањем у корупцији, или да су се обогаћивали интервенционистичким пословима, једном ријечју све особе, чија је прошлост нехрватска, протухрватска или друштвено нечасна, а које су се покушале гурати или су се чак угурале у државне службе, у усташке организације или у постројбе усташке војнице, или чак у Хрватско домобранство, да се у року од осам дана саме повуку и одстране, јер ће иначе након изминућа тога рока бити присилно и на болан начин одстрањене те подвргнуте одговарајућем поступку.

Напокон позивам све и свакога, да се окани било какове интервенције код било које државне или сличне власти у особним; као и у материјалним предметима, јер ће се свака интервенција сматрати саботажом и поступати ће се по прописима пријекога суда. Тко се сматра да је било повријеђен закон или његов пробитак, може то увијек писмено пријавити било надлежној власти било предсједничтву владе, и то без икакове пристојбе.

Дано у Загребу, дне 26. липња 1941.

ПОГЛАВНИК НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ
Др Анте Павелић в. р.

Антун Милетић (1986),  Концентрациони логор Јасеновац 1941 – 1945, књига I, Народна књига и  Спомен подручје Јасеновац, стр. 46-47

На слици: др Анте Павелић, поглавник НДХ

Фото: Музеј жртава геноцида