Наредба о дужности пријављивања Србијанаца

Позивају се сви Србијанци, који бораве на територију Независне Државе Хрватске, да се у року од 10 дана рачунајући од дана проглашења ове наредбе пријаве опћинском, односно градском поглаварству свог боравишта, а у граду Загребу редарственом равнатељству.

Ова се наредба односи на све Србијанце, који су се доселили на подручие Независне Државе Хрватске послије 1. сијечња 1900. године, као и на њихове потомке ма којега они звања били, дакле и на сељаке. Ова наредба обухваћа и особе, које се налазе у притворима или болницама (…)

Тко се од наведених не одазове овом позиву на пријаву у означеном року, сматрат ће се ратним заробљеником и бит ће одведен у заробљенички логор.

Пријављене уносит ће опћинско, односно градско поглаварство у попис по реду пријаве редним бројем и пријављеном издавати потврду.

По измаку прописаног рока за пријаву опћинска ће поглаварства препис пописа доставити надлежној котарској области, а градска поглаварства котарској области свог сједишта.

За опћинску управу одговорне особе (начелници и други) који начине какав пропуст односећи се на ову наредбу, бит ће потегнуте на казнену одговорност по прописима, који вриједе за кажњавање оних, који сакривају побјегле ратне заробљенике и отпуштене од службе.

Исто тако поступаће се са сваким, за кога се докаже да је знао за Србијанца, који се не пријављен крије, а не буде то власти пријавио.

Котарски предстојници имаду дужност да се побрину, да подручна опћинска поглаварства проведу уредовања по овој наредби.

Обзиром на важност и хитност предмета дужни су сви дневници, који излазе на подручју Независне Државе Хрватске на видном мјесту одштампати ову наредбу.

Све котарске области и сва опћинска поглаварства и редарствено равнатељство у Загребу дужни су ову наредбу одмах прогласити не чекајући доставу.

У Загребу дне 7. липња 1941
Број 372 З. п. 1941
У заступању
министра унутарњих послова
Војсковођа:
Кватерник, в. р.

Антун Милетић (1986),  Концентрациони логор Јасеновац 1941 – 1945, Књига III, Народна књига и  Спомен подручје Јасеновац,  стр. 19 – 20

Фото: Архив Српске православне цркве