Законска одредба за обрану народа и државе

  1. Тко било на који начин повриједи или је повриједио част и животне интересе хрватског народа или било на који начин угрози опстанак Независне Државе Хрватске или државне власти, па макар дјело и остало само у покушају, чини се кривцем злочинства велеиздаје.

2. Тко се учини кривцем злочина у точки 1. наведенога, има га стићи казна смрти.

3. За судјеловање по овој законској одредби поставља министар за правосуђе по потреби изванредне судове од три особе1, који имају судити хитним поступком по прописима укинутог хрватског казненог поступника о пријеком суду.

4.’ Министар правосуђа има именовати чланове суда.

5. Ова законска одредба ступа одмах на снагу.

У Загребу, дне 17. травња 1941.
Поглавник:
Др. Анте ПАВЕЛИЋ, в.р.

Maте Војновић Рупић и Бранислава Мутавџић – приредили, (1988), Сјеверозападна Хрватска у Народноослободилачкој борби и социјалистичкој револуцији  1941-1945, ГРАЂА: књига 1, година 1941, Савјет за издавање „Грађе за повијест НОП-а и социјалистичке револуције у сјев. Хрватској 1941 – 45“ , Загреб, страна 17.

На слици: др Анте Павелић, поглавник НДХ
Фото:
Архив Југославије, инв. брАЈ-РЗ-I- 258