Законска одредба о пријеком суду

На слици: Пресуда Пријеког суда у Шиду
Фото: Архив Српске православне цркве

I  Пред пријеки суд односно покретни пријеки суд1 бит ће стављен и онај:

  1. који писањем, тискањем, издавањем или ширењем књига, новина, прогласа, летака или слика или на било који други начин врши промичбу или иде за тим, да створи увјерење или расположење код других, да се неки дио Независне Државе Хрватске одцијепи из цјелине, или као самостална држава, или да се споји с којом другом државом, или да се промјени данашње државно уређење, или да се промијени политички или друштвени поредак у држави, или да се угуши усташки покрет;

2. који писањем, тискањем или ширењем летака, слика, прогласа или новина, или иначе износи или проноси лажне тврдње с намјером, да извргне руглу или презиру државне установе или друштвени поредак у држави

или усташки покрет или усташке постројбе, или који на споменути начин нешто износи и проноси с намјером, да створи нерасположење против државним установама, законским одредбама или наредбама области или проти

политичком или друштвеном поредку у држави или проти усташком покрету или проти усташким постројбама;

3. који држи код себе летак, књигу или новине, које својим садржајем врше промичбу комунизма или које садржавају какво друго кажњиво дјело проти обстанку државе и њезину уређењу или проти државној

власти или проти јавном миру и поредку или проти поглавнику или проти онима, који га по уставу замјењују или проти усташким постројбама.

§ 2.
За сва дјела споменута у §-у 1. бит ће кажњен онај, који их је учинио послије 10. травња 1941. Године.

§ 3.
Ова законска одредба ступа на снагу даном проглашења у Народним новинама.

 У Загребу, дне 5. српња 1941.

Поглавник
Независне Државе Хрватске:
Др. Анте Павелић, в. р.
Број CXXXIV-613-З. п. —1941.
Министар правосуђа и богоштовља:
Др Мирко Пук, в. р.

Антун Милетић (1986),  Концентрациони логор Јасеновац 1941 – 1945, књига I, Народна књига и  Спомен подручје Јасеновац , стр. 50-51