O registriranju Srba – pravoslavaca

RAVNATELJSTVO USTASKOG REDARSTVA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE U ZAGREBU

Broj: Tajni: 2/1941. — II.

                                                                                                                      Prepis.

ZAGREB, dana 23. srpnja 1941.
PREDMET: Registriranje Srba — pravoslavaca —

                             k r u ž n i c a . —

OSOBNO:
Ž U P A M A 1 — 22.

USTAŠKOM POVJERENIŠTVU ZA BOSNU I HERCEGOVINU

S A R A J E V O — G. F R A N C E T I Ć.

Naslov se poziva, da prema uzorcima priloženih tiskanica izda shodnu odredbu Redarstvenom Ravnateljstvu, Ravnateljstvu Ustaškog Redarstva, u koliko su već takova osnovana u sjedištima Župa. — Predstojništvima Redarstva i Kotarskim oblastima u mjestu, gdje nema redarstva, da svako na svome području t.j. sjedištu redarstva, Kotarske oblasti (grad. mjesto), provede u roku od 15 dana registriranje svih Srba, kao i onih, koji su bili kada pravoslavne vjere.2

Valja ispuniti najprije upitne listove, a zatim samo najvažnije podatke (lične i porodične — vjerske), prepisati u kartone, te složiti kartoteku po brojevima i abecednom redu. —

Kartoteku treba voditi u duplikatu, od kojeg će se jedan primjerak  slati ovom Ravnateljstvu. —

Potrebni personal zamoliti od Ustaškog Stožera u mjestu. —

Valja raditi samo sa pouzdanim ljudima, točno i savjesno. —

Glavu tiskanice promijeniti prema nazivu ureda, koji će sprovoditi registriranje. —

O učinjenom sa brojem registriranih Srba (bez t.zv. Mješoviti brakova, i već provedenih na katolicizam)3, izvijestiti neposredno ovo Ravnateljstvo, pozivom na broj gornji. —

ZA DOM SPREMNI!

                                                                                                                       M. P.

RAVNATELJ USTAŠKOG REDARSTVA

NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE,

                                                                                                                         CEROVSKI4 v. r.

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, strana 53-55(?)

Arhiv VII, a. NDH, k. 156, reg. br. 1/1.