Законска одредба o Усташкој надзорној служби

чл. 1

,,Усташкој надзорној служби“ је задаћа и дужност спречавати и онемогућавати сваки рад, који би угрожавао слободу и самосталност Незавнисне Државе Хрватске, мир, спокојност и сигурност хрватског народа и тековине ослободилачке борбе Хрватског усташког покрета.

Она ће зато, колико год то споменута задаћа тражи, бдиети над циелим народним животом, над радом свих државних и самоуправних области, свих установа радног поредтка, над циелокупним радом свих усташких установа и дужностника, пазећ код тога, да сав народни живот, да рад горе наведених буде у складу са усташким начелима (…)

 чл. 2

Ради те задаће дужне су све државне и самоуправне области, све одбрамбене снаге у држави, све постројбе и установе Хрватског усташког покрета пружати Усташкој надзорној служби сваку помоћ, коју затражи те извршавати све њене упуте и захтијеве, које она стави у сврхе, одређене у чл. 2 ове законске одредбе.

чл. 3

Усташка народна служба има три гране: усташко редарство, усташка обавијештајна служба,
усташка обрана.

чл. 4

На челу Усташке надзорне службе стоји усташки надзорник. Именује га Поглавник, па је
непосредно њему одговоран. Поједине гране Усташке надзорне службе боде Усташки начелници.

чл. 5

Сви дужностници Усташке надзорне службе су државни службеници.

чл. 6

Усташка надзорна служба намирује своје новчане потребе из Државне благајне према одредбама државног прорачуна. Док се изда државни прорачун, намириват ће их према одредбама Поглавника, које супотписује Државни ризничар.

 чл. 7

Проведба ове законске одредбе повјерава се Усташком надзорнику. Он ће у сугласју са
прописницима одређивати устројство Усташке надзорне службе, њених грана, помоћних уреда и службеника, начин њихова рада у обће, а нарочито обзиром на чл. 2 ове законске одредбе.

чл. 8

Ова законска одредба ступа на снагу даном прогласа у Народним новинама.

У Загребу 14. коловоза 1941.

Поглавник
Незавнисне Државе Хрватске
Др. Анте Павелић

Број: CCLXVII – 1192 – З. п. – 1941.
Министар унутарњих послова:
Др Андрија Артуковић

Антун Милетић (1986),  Концентрациони логор Јасеновац 1941 – 1945, књига III, Народна књига и  Спомен подручје Јасеновац, стр. 43-44 

Фото: Музеј жртава геноцида, инв. бр. 116