Odredba o nedavanju deponovanog novca Srbima koji se iseljavaju

Br. 16 ODREDBA DA SE DEPONOVANI NOVAC I DRAGOCENOSTI NE MOGU IZDAVATI VLASNICIMA SRBIMA KOJI SE ISELJAVAJU

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I BOGOŠTOVLJA

Broj 53.836-1941.                                                                   Zagreb, 16. kolovoza 1941.

SVIM SUDOVIMA I PRAVOSUDNIM USTANOVAMA.

Povodom upita jednog Kotarskog suda, kako se ima postupiti sa zahtjevima iseljenika Srba povodom njihova iseljavanja za izručenje pupilnog novca i dragocjenosti položenih u depozitnim mjestima, određuje se:

Prijedlozi, molbe ili traženja izseljenika Srba povodom njihova izseljavanja, da im se izruči sav pupilni novac i dragocjenosti, imadu se odbiti.—

Prema okružnici Državnog ravnateljstva za ponovu od 29. Srpnja 1941. broj P.tk. 18/2641—1941,2 izsjeljenici Srbi mogu ponieti sobom sav svoj gotov novac, dragocjenosti, vriednostne papire, uložnice, knjižice i to koje se nalaze kod njih, i to samo do sabirnih logora, gdje će te sve vriednosti — izuzevši stanovitu svotu gotovog novca — biti oduzete u svrhu pohrane i daljnje odredbe, kako će se s njima postupati.

Ova okružnica ne obuhvaća pupilni i drugi novac i dragocjenosti, koje se nalaze u depozitnim mjestima, — pa se stoga takav novac i dragocjenosti ne smiju izdavati na traženje izseljenicima Srbima.

Za točan prepis:

(Potpis nečitak)

                                                                                                                  Po odredbi ministra

pravosuđa i bogoštovlja,

                                                                                                                  pročelnik odjela

                                                                                                                  u z.

                                                                                                                  Santek v. r.

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, strana 74(?)

Arhiv VII, a. NDH, k. 198, reg. br. 10/2.

Br. 16 ODREDBA DA SE DEPONOVANI NOVAC I DRAGOCENOSTI NE MOGU IZDAVATI VLASNICIMA SRBIMA KOJI SE ISELJAVAJU