Likvidacija logora i uništenje tragova – iz iskaza Ljubo Miloša