Likvidacija logora Jasenovac – uništavanje tragova

Ustaše da bi uništile sve tragove svojih zločina, spaljivali su leševe (i one ranije pobijene), postojeću dokumentaciju, a palili su i rušili logorske objekte, kao i samo naselje Jasenovac. Po izvršenom uviđaju i utvrđivanju stanja u koncentracionom logoru Jasenovac od strane Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, odmah je počelo raščišćavanje logorskog prostora. U jeku obnove i izgradnje porušene Jugoslavije, brojnih sela oko Jasenovca i samog Jasenovca, nikom nije tada na um padalo da sačuva porušene logorske objekte, a kamoli da ih obnavlja i dovodi u prvobitno stanje. Preovladalo je mišljenje da se sav taj građevinski materijal iskoristi za obnovu porušenih kuća, da se sve to sravni sa zemljom kako više nikog ne bi podsećalo na užas i stravu šta se sve u tim objektima zbilo. Ipak filmska i fotodokumentacija daje mogućnost da se vidi kaiko je logor izgledao dok je funkcionisao, kao i porušeni objekti u njemu po oslobođenju.

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga 1, str. 35