Maj 1942.

U mesecu maju, pored manjih grupa koje su stigle u Jasenovački logor, došla je i jedna veća grupa iz Nove Gradiške, njih 76, uglavnom Srba i desetak Hrvata, kao i partija iz Sarajeva, sa 180 ljudi Srba, Hrvata i Muslimana, od kojega je broja bilo polovina Srba. Ova je grupa bila vrlo mešovita po svome sastavu, jer je u njoj bilo pored intelektualaca i dosta zanatlija i seljaka. U prvoj partiji nalazio se inžinjer Černi, kao i inž. Stipetić iz Sarajeva, koji su bili Hrvati, a od Muslimana bili su tu sudija Mehmedagić i Nalić, član sarajevskog pozorišta, svi iz Sarajeva. U ovoj partiji bilo je i dosta domobranaca, vojnika hrvatske vojske. Sve ove partije, kao i manje, odmah su se formirale i upućivale u Zemun, i sa ovom partijom, kao i partijom Srba iz Jasenovca, pošli smo i nas nekolicina starih zatočenika i stigli u Zemun 26. maja t. g. (1942).

 

Iz Memoranduma SPC, svedočenje Đurković SimoArhiv muzeja SPC - Ostavština R. GrujićaJasenovac mesto natopljeno krvlju nevinih – Spomenica, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, Beograd, 1990. str.54