Mart 1942

Koncem marta (1942) pojavila se opet poplava u logoru Jasenovac III (= Ciglana) i ponovo se forsiranim radom imao podići još jedan poprečni nasip. Pri podizanju toga nasipa opet je nastalo kundačenje zatočenika. Radilo se neprekidno po danu i po noći.
Međutim, nadolazak vode bio je toliki da je voda provalila nasip, a kako su zatočenici već bili potpuno iscrpljeni od rada, doveli su ustaše Srbe seljake iz sela Jasenovca, koji su mesto zatočenika nastavili sa radom na nasipu. Kako je voda unatoč tome prodrla u logor i poplavila barake za stanovanje, tako da nije bilo mesta za zatočenike, pristupilo se opet „likvidiranju“. Tom prilikom ubijeno je, a potom spaljeno, oko 120 zatočenika, Srba i Jevreja. Usled poplave logora, jedan deo Srba i Jevreja odveden je u Staru Gradišku, a preostali su smešteni na uzvisitijem zemljištu u šupe na ciglani i radionice. Posle desetak dana, kad se voda povukla, vraćeni smo u barake.

Iz Memoranduma SPC, svedočenje Đurković Simo
Arhiv muzeja SPC – Ostavština R. Grujića
Jasenovac mesto natopljeno krvlju nevinih – Spomenica, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, Beograd, 1990. str.52-53