Ulazak srpskih seljaka u logor

Bio je mart 1942. godine. Dan je bio hladan, sumoran i kiša je rominjala. Radio sam sa grupom logoraša na čišćenju kruga oko samog ulaza u logor. Visoka dvokrilna kapija isprepletena gustom bodljikavom žicom polako se otvarala. Levo i desno od ulazne kapije bile su dve visoke drvene kule, na čijem su vrhu bili snažni reflektori i stražari sa mitraljezima. Pogledao sam znatiželjno prema ulazu. Nekoliko metara od kapije video sam kolonu ljudi, žena i dece. Ustaše su ih terale udarajući ih kundacima. Kada su došli bliže, po odeći sam video da su to seljaci iz nekog srpskog sela u Bosni. Bili su uplašeni, zbunjeni, a ustaše su ih nemilosrdno udarale uz psovke i pretnje.

Zapazio sam grupu žena sa decom, a među njima jednu lepuškastu mladu ženu zabrađenu maramom. Nije mogla imati više od dvadeset tri, dvadeset četiri godine. Na grudima je nosila odojče u povoju, a za suknju joj se držao lep preplašen dečačić od oko četiri godine.

Ustaše su vrlo grubo odvajale decu od roditelja. Čuo se vrisak majki i plač dece. Jedan ustaša je prišao mladoj ženi sa detetom u naručju, otrgao joj većeg sinčića i gurnuo ga u stranu gde su bila odvojena deca. Plač i vrisak bili su sve jači, a na licima sadista videlo se zadovoljstvo. Onaj ustaša što je ženi oduzeo sinčića opet je prišao sa namerom da joj otrgne i odojče sa grudi. Na licu majke video se bes, strah, ali i odlučnost da ne da svoje čedo, koje je još čvršće pritiskala na grudi. Ustaša je obema rukama uhvatio dete i pokušavao da ga otme, a žena je, čvrsto držeći dete levom rukom, najednom desnom rukom uhvatila ustašu za grkljan i tako ga čvrsto stegla da je on počeo da se davi, da koluta očima i plazi jezik. Videvši šta se dešava, drugi ustaša je prišao ženi s leđa i jakim udarcem kundaka oborio je u blato. Ona je ničice pala na zemlju preko deteta koje je sve jače plakalo. Pribrao se i ustaša, koji je bio skoro udavljen, pa je okrenuo ženu na leđa i počeo opet da joj otima dete. Njegov bes je

bio sve jači, ne samo zbog otpora koji je žena pružala, već i zbog toga što ga je osramotila pred njegovim ustašama. I on, onako besan, hoće ponovo da otme dete, a ona sa obe ruke stiska dete na grudi i ne da ga. Razbešnjen, on udari petom od čizme ženu u stomak i naglim trzajem ote joj dete. Žena je nemoćna i ošamućena ležala na zemlji. Ustaša je psovao:

  • Majku vam srpsku, sve ćemo vas pobiti! Ti mene da daviš!

Dete je u njegovim rukama plakalo, a on mu je psujući, skinuo povoj, uhvatio ga za nožice i počeo da ga vrti u krug. Vitlao je sve brže i brže i naglo tresnuo dete o zemlju pored same majčine glave. Dečija glavica raspala se kao zrela dinja, a krv i mozak poprskali su izbezumljeno majčino lice. Čuo se očajnički vrisak jadne žene, koja je zatim izgubila svest. Video sam da su je dohvatili za noge i odvukli u stranu.

Decu koju su oteli i odvojili odveli su dalje u dubinu logora, i tako sam ih izgubio iz vida. Dečiji plač i vrisak čuli su se sve slabije.

Majke su očajnički poimenice dozivale:

  • Milane! Marko! Marija!

Odrasli seljani odvedeni su prema reci Savi koja je teklasu se sve slabije.

Majke su očajnički poimenice dozivale:

  • Milane! Marko! Marija!

Odrasli seljani odvedeni su prema reci Savi koja je tekla neposredno uz logor. Prevozili su ih skelom u Donju Gradinu, gde su masovno ubijane žrtve. Čulo se zloslutno kloparanje čekrka kojim se skela uz pomoć čelične sajle pokretala preko reke.

Jauk i lelek polako su se gubili u daljini, a sa njima i zlokobni zvuk skele koja je odlazila.

Kapija logora opet je bila zatvorena.

 

Cadik I. Danon Braco „Sasečeno stablo Danonovih“, Dosije, Beograd, 2007. str. 112-115