Prvi transporti u Jasenovac

Kao prvi transporti u Jasenovački logor stizali su politički »kriv­ci«. Iz Zagreba su dovođeni komunisti i svi sumnjivi antifašisti, a iz Banje Luke, Broda, Sarajeva i ostalih gradova BiH radnici, intelektualci. U to vrijeme ustaše dovlače i ratne zarobljenike, koji su iz Njemačke puštani kućama kao bolesni. I njih su, prema migu Gestapoa, dakle spo­razumno sa Nijemcima, protjerali u prvi logor u Broćicama. U podignu­tim barakama, kod šuma, su ih mrcvarili i konačno poubijali. Kasnije su druge transporte morali propuštati prema Beogradu. Poslije »zapisiva­nja«, samo da se izvede formalnost, ustaše su prvo te zatvorenike tjerale u logor »ll-Broćice«, lijevo od ceste Jasenovac – Novska, prema šumi. Taj konvoj zatvorenika je bio putem batinan i tučen. U jednoj od tih prvih grupa došao je pripadnik »Sokola« iz Zagreba dr Oton Gavrančić, sa dugom bijelom bradom.

Dr Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, str. 377