Rad na podizanju logora Jasenovac

Logor Jasenovac III bio je smešten na Bačićevoj ciglani nedaleko željezničke pruge Sunja—Novska. Ovde smo na podizanju logora radili pod neizdrživim okolnostima radi stalnih kiša, tako da je procenat umiranja bio sve veći, a i postupak prema nama od strane ustaša sve se većma pogoršavao. Ljudi su na radu tučeni i ubijani, a jednom prilikom i sam poverenik Luburić opalio je iz revolvera prema jednoj grupi koja je radila i jednoga Srbina internirca ranio. S nama su na ovom poslu radili i Jevreji, ali je prema Srbima primenjivan daleko gori postupak i Srbe su i više tukli i više gonili na rad nego Jevreje. Bilo je za vreme rada dosta slučajeva da su ustaše iznemogle ljude i potpuno iscrpljene ubijali na licu mesta.

Iz Memoranduma SPC, svedočenje Đurković Simo
Arhiv muzeja SPC – Ostavština R. Grujića
Jasenovac mesto natopljeno krvlju nevinih – Spomenica, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, Beograd, 1990. str.48

.