U mesecu septembru (1941) izdvojili su nas zanatlije, koji smo raspoređeni na rad u Bačićevu ciglanu i lančaru, pilanu i ciglanu, i tu je zametak i osnov logoru Jasenovac III, u koji smo i mi kasnije smešteni, nakon likvidacije logora Jasenovac II (= Bročice).

Iz Memoranduma SPC, svedočenje Đurković Simo
Arhiv muzeja SPC – Ostavština R. Grujića
Jasenovac mesto natopljeno krvlju nevinih – Spomenica, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, Beograd, 1990. str.47
.