„Srbin sa dva srca“

U novembru ili decembru (1941) doveden je s jednom grupom Srba u logor i jedan vrlo lep, visok i snažan čovek. Dvojica ustaša gledajući ga, poveli su razgovor, pa jedan od njih reče drugome: „Ovaj sigurno ima dva srca”. Drugi mu na to odgovori da to ne može biti, na što onaj prvi reče: „Uverićeš se da ovaj ima dva srca“, i tada je izvadio svoj ustaški nož i s njime je polako kopkao po prsima ovoga čoveka sve dotle dok ga nije nožem povredio u srce i dok ovaj snažan čovek nije pao mrtav na zemlju.
Naravno da je ova igra ustaša bila unapred dogovorena, jer im je smetalo da vide ovako zdravog i snažnog čoveka pred sobom.

Iz Memoranduma SPC, Đurković Simo- SVEDOČANSTVO
Jasenovac mesto natopljeno krvlju nevinih – Spomenica, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, Beograd, 1990. str.56