Stradanje Hrvata u logoru

Vremenom, u Jasenovački logor sve češće pristižu i transporti iz čisto hrvatskih krajeva. Pavelić baca u ovaj pakao i čitave porodice mnogih Hrvata i Muslimana koji su otišli u šumu da se bore za slobodu svoga naroda. Neke od tih porodica idu za Gradišku, neke za Gradinu.
Pristižu hrvatski seljaci, dotjerani većinom zbog neodazivanja u Pavelićevu vojsku, zbog prikrivanja Ijudi i veze sa partizanima. – Stižu seljaci iz Hrvatskog Zagorja u vezi s napadom na Pavelićeve žandare u Stubici. Stižu radnici, đaci, rodoljubi iz čitave NDH.
Stižu sve češće i domobrani i domobranski oficiri koji su otkazali poslušnost u bratoubilačkom ratu. Mnoge bacaju u bukargije. Strašno ih muče prije konačnog puta za Gradinu.
Tako su doveli i Antona Mežnarića, domobranskog nadporučnika koji je kako pričaju, bio poslan kao kurir od strane domobranskog ministarstva na Istočni front. Vjerovatno je pričao istinu o stanju na Istočnom frontu. Njega su preveli iz Jasenovca za Gradišku.
Krajem maja dotjerali su u logor grupu od oko 150 domobrana. Držali su ih pod jakom stražom. Onda su ih nekuda odveli. Pedeset njih ponovo su vratili, obukli u ustaška odijela i bacili u ofanzivu na Kozaru.
Broj Hrvata u logoru popeo se na dvije petine ukupnog broja zatočenika. Ustaški dželati postupaju s njima krvavije nego preostalim Ciganima i Jevrejima,
U dane pred samu ofanzivu na Kozaru uspjelo je nekolicini zatočenih hrvatskih seljaka, kroz kišu kuršuma, pobjeći iz logora. Bili su to RujajČević Ivo i Đuro iz sela Vurota, kotar Sisak, Čipor Đuro iz Vurda, kotar Sisak, Pozdrijan Juraj iz Dubrave, kotar Čazma. Oni su bili odlučili da rađe poginu na bjegu nego da i dalje ostanu u jasenovačkom logoru. S njima je izbjegao i Radošević Josip, željeznički činovnik iz Zagreba, »Samo pola sata slobode i ne žalimo da poginemo!« S tim uzvikom priključili su se oni partizanima. Josip Radošević nije preživio ofanzivu. Nestao je u talasima Une, pogođen od ustaškog kuršuma, u času kad je htio da se prebaci i da u svome kraju nastavi borbu za slobodu svoje domovine.

Deo iskaza DUŠANA ČULUMA, KOJI JE POBJEGAO IZ LOGORA U DANE VELIKE OFANZIVE NA KOZARU
Jasenovački logor, Iskazi zatočenška koji su pobjegli iz logora, IZDANJE PROPAGANDNOG OTSJEKA ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE, 1942. Str. 54-55

.