Cerovaljani

Selo na oko 6 km od Hrvatske Dubice na putu Dubica – Sisak. U njemu su ustaše osnovale prihvatni logor iz kojeg su zatočenici odvođeni u logor Jasenovac ili direktno na neko od likvidacijskih mjesta.
Na rubovima okolne šume nalaze se masovne grobnice što govori da su i u ovom prihvatnom logoru ubijani zatočenici.

OBELEŽAVANjE NA PROSTORU SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC (1966-1990), Odbor za razvoj Spomen-područja Jasenovac 1989. godine, Protiv zaborava i tabua,Vladimir Dedijer, str. 331