Čalinka

Dr Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, str.420

Golemi kompleks zemljišta pod imenom “Čalinka”, u pravcu Košutarice, na desnoj obali Save, bio je izabran kao idealno mjesto za “nijema” masovna ubojstva.

Kada sam posle oslobođenja (20.IV 1947.) – obišao Gradinu sa sinom Sergijem, koji je snimio logor, Gradinu i Uštice, našao sam četiri goleme livade sa gigantskim nekropolama, “grobnice naroda”, koje su u poprečnim redovima bile iskopane.

….

U prvoj “Čalinki”, toj “grobnici naroda”, nabrojio sam 14 gigantskih raka od 60 – 80 m u dužini, a 6 u širini i 4 m u dubini. Na drugoj “Čalinki”, nalazili su se golemi kompleksi, “bratske grobnice” Srba i Hrvata i klaonoca ljudi “Krvava kruška”.