Gradina kao mesto za likvidacije

Selo je bilo nepristupačno zbog rovova koji su bili povezani bodljikavom žicom i nekoliko bunkera prema potkozarskim selima. Na taj način su ustaše mogli „u miru“ da rade svoj „posao“. Gradina postaje likvidacionim centrom koncentracionog logora Jasenovac. Udaljena, izolovana… idealno mjesto za vršenje stravičnih masovnih likvidacija. Rezultat: 105 masovnih grobnica ogromnih dimenzija (dužine 15–50 m, širine 3–4 m, dubine oko 2,5 m).

Tanja Tuleković, Selo Donja Gradina, Topola — JU SP Donja Gradina, god. I, sv. 1 (2015) str.13-20