Grobna polja

Grobna polja

Prve nazive grobnih polja odredio je dr. Nikola Nikolić na temelju kazivanja mještana Donje Gradine. Prema njegovom pisanju na prostoru ovog stratišta u proljeće 1947. godine pronađeno je 115 sačuvanih (neiskopanih) grobnica na lokalitetima nazvanima: Calinke, Šibovi, Limani i Bjeljevine.

 Jasenovac 1945.-1947. Fotomonografija str.226

Danas se uređeni kompleks u Donjoj Gradini sastoji od 9 grobnih polja, a ona su međusobno povezana uređenim asfaltnim i lešnatim stazama. Današnji nazivi grobnih polja su sljedeći: Bare, Brijestovi, Hrastovi, Jasen, Košute, Orlovače, Tišina, Topole i Vrbe.

 Jasenovac 1945.-1947. Fotomonografija str.228