Kuća sablasti

Dio sela Donja Gradina pružao se duž desne obale rijeke Save. Jedna od posljednjih kuća bila je vlasništvo Pere Vukića (tzv. „kuća sablasti“) čija je okućnica korištena kao mjesto na kojemu su zatočenici čekali likvidaciju.

Jasenovac 1945.-1947. Fotomonografija str.223