Lokacija sela Donja Gradina

Selo Donja Gradina nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, na 45° i 16′ geografske širine i 16° i 55′ geografske dužine. Administrativno pripada opštini Kozarska Dubica (ranije Bosanska Dubica), i od nje je udaljeno 16 km, prema istoku. Samo selo ima oblik poluostrva: okruženo je rijekama Unom i Savom, te prosarskim selima Draksenić i Međeđa. Niska planina Prosara udaljena je od sela 10 km, a planina Kozara je udaljena 26 km. Donja Gradina leži na desnoj, aluvijalnoj obali rijeke Save, nasuprot Jasenovcu (Republika Hrvatska). Površina sela iznosi 942 ha.

Tanja Tuleković, Selo Donja Gradina, Topola — JU SP Donja Gradina, god. I, sv. 1 (2015) str.13