Svedočenje o radu na ekonomiji u Gradini

„Određen sam na ekonomiju. Već drugi dan bio sam u Gradini, na nekom privremenom poslu. Batina sam primao nemalo svaki dan. S tih radova u Gradini grupa se vraćala u logor u pravilu uvijek prepolovljena. Oni koji su nedostajali bili su u toku dana ubijani, jer uz rad, ubijanje zatočenika smatralo se ‘normalnim’.“

Tanja Tuleković, Selo Donja Gradina, Topola — JU SP Donja Gradina, god. I, sv. 1 (2015) str.13-20
citat : M. Biličić, Kod kuće mi je ostala slijepa majka…, Poruke, Godina 2, Jasenovac 21.6.1971, broj 2 (3), str. 3