Koja sela su stradala u Dubičkim krelanama

Ustaše su, prema sugestijama iskusnih gestapovskih ubojica uredili i jedno od mnogih mjesta za masovna umorstva Dubičku krečanu, kod Baćina, 5 km od Hrvatske Dubice. U toku 1942. i 1943. Godine oni su u dovodili partizanske porodice iz Hrvatske, Slavonija i Srema i tu bi ih  noću likvidirali.

Odeljenja jasenovačkog ustaškog “zdruga” često su se zaljetala u ta sela, a prilikom većih akcija pozivali su u pomoć i one ustaše iz H. Kostajnice, “čistače”, od sumnjivog stanovništva blizu mjesta svojih zločina.

Tako su uhvaćene stanovnike sela Življa, Gerovljana, Slabinja itd. Doveli u Dubičke krečane i tu ubijali. 

Dr Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, str. 281