Gređani

Selo udaljeno od Stare Gradiške oko 10 km prema Okučanima. Na Vojnovića salašu nalazile su se gospodarske zgrade logora Stara Gradiška u kojima su radili zatočenici iz tog logora.
OBELEŽAVANjE NA PROSTORU SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC (1966-1990), Odbor za razvoj Spomen-područja Jasenovac 1989. godine, Protiv zaborava i tabua,Vladimir Dedijer, str. 330