Izvod iz članka u listu „Hravatski narod“

Od 800 milijuna kuna, koliko je ustaška vlada Nezavisne Države Hrvatske odredila za izvedbu javnih radova u Hrvatskoj, otpada zamašna svota na uređenje toka pojedinih rieka, pritoka, brzica i ponornica i na izsušavanje velikih poplavljenih područja u nekoliko desetaka tisuća hvati.

Lonjsko polje

Tako su upravo ovih dana završene barake na Lonjskom polju, gdje će biti smješteno radničtvo, koje će u najskorijoj budućnosti započeti radom. Za ovo veliko poplavljeno područje na Lonjskom polju određena je svota od 20 milijuna kuna za početne radove. Od ove će se svote započeti sada najhitniji radovi, t.j. radovi na proširenju i produbljenju korita Velike Struge, Trebeža i Lonje i gradnja kanala koji će služiti kao glavna odvodna žila za odvod svih unutarnjih voda, koje se zadržavaju na Lonjskom polju, nekad po više od 6 mjeseci i tako onemogućavaju redovitu sjetvu i žetvu i došli jedno tome uzrokuju goleme štete. 

Da se omogući izvršiti odtok tih voda, koje će se odvući produbljenjem, proširenjem i pročišćenjem Struge, Trebeža i Lonje u prvom redu je potrebno zaštititi područje sela Purke, Kraplje i Drenodola, da se ne bi odklonom jedne nesreće, t.j. odvodnjavanjem Lonjskog polja navukla druga još teža nesreća i ovom odvedenom vodom poplavila do sada suha i plodna područja. Da se to ne dogodi podići će se veliki nasip, koji leži nedaleko željezničkog nasipa na pruzi Jasenovac — Novska prema Trebežu i time će se podizanjem ovog nasipa omogućiti da to područje bude uz nasip Savu i uz nasipe Struge potpuno zaokruženo i lišeno svake mogućne nepredvidive opasnosti. Barake za smeštaj radnika su gotove a jedan mali bager za podizanje nasipa kod Velike Struge započet će u najskorije vrieme radom. Odmah će se pristupiti i podizanju nasipa uz Trebež i Lonju, te će se tako potpuno zaštititi područje u kojem su smještena sela Mužilovčica i Kratečko. Podizanjem ovog nasipa umanjit će se donekle velika šteta, koja je nastajala slijevanjem voda okolnih bregova, koje su se nesmetano u ovom području zadržavale. Isto će se tako i podići nasip, koji će zaštićivati sela Okali i Orehovo.

Radovi na isušenju Lonjskog polja neće biti skoro završeni, jer su oni golemi. Možda će biti potrebno više od jednog desetljeća, da se ovo čitavo veliko poplavljeno područje preda na korist hrvatskom narodu i da se ono bude moglo potpuno iskorišćavati. Trebat će naime prebaciti preko 22 milijuna kubnih metara zemlje. Svrha je ovih početnih radova da se pospješi ocjeđenje ovih voda, koje se na Lonjskom polju zadržavaju skoro pol godine i da se one svedu na najmanje, e da bi se tako mogla iskoristiti barem jedna žetva…

Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga I, strana 75-76

„Hrvatski narod“ broj 190 od 23. avgusta (kolovoza) 1941.